Barn og Unge

Bemanningsnorm i barnehagene gjeninnføres

Bemanningsnorm i barnehagene gjeninnføres

De siste dagene har jeg brukt mye tid på å forhandle med byrådspartiene i Oslo bystyre. Et av resultatene er at barnehageforeldre i Oslo har grunn til å juble: SV har sikret flertall i Oslo bystyre for at bemanningsnormen for Oslo-barnehagene gjeninnføres fra 1. januar 2014.

Som TV2 skrev i fjor. "Foreldre i Oslo gjør nå opprør mot byrådet, som vil kutte i antallet ansatte i barnehagene. For nå er avtalen som har sikret antallet ansatte, blitt sagt opp. – Det er så viktig med nok bemanning, Derfor har jeg valgt å gå til kamp for det, sier Annette T. Kristensen, som har dratt i gang Oslo-foreldrenes kamp mot byrådet. Grunnen er at byrådet i sommer sa opp avtalen om minstebemanning i barnehagene.  – Det vil si færre ansatte per barn. Og det er ikke mer å kutte!"

Gruppelederne for SV, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti har underskrevet på følgende politiske avtale: "Bemanningsnormen gjeninnføres i barnehagene fra 1. januar 2014 ved avtale med de ansattes organisasjoner."