Barn og Unge

Betydelig kapasitetsøkning i musikk- og kulturskolen

Betydelig kapasitetsøkning i musikk- og kulturskolen

Oslobarn har grunn til å glede seg: Fra neste år blir det en betydelig kapasitetsøkning i musikk- og kulturskolen.

Dette er et resultat av forhandlinger jeg/SV de siste dagene har ført med byrådspartiene. Som en konsekvens av dette har bystyregruppene i SV, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti inngått følgende avtale:

"Oslo musikk- og kulturskole gis i løpet ac 2014 og 2015 en økt kapasitet med minst 700 nye plasser i 2014, bl.a. gjennom etablering av en ny kulturstasjon på Tøyen."

Oslo Musikk- og Kulturskole har rundt 7200 elever, og ventelistene for å komme inn er lange. Men denne økte satsingen, særlig konsentrert på Tøyen skole, innebærer et betydelig innhogg i ventelista. At 700 flere barn får muligheter for mange spennende aktiviteter innen musikk, dans, teater, visuell kunst og skapende skriving er bra!


Legg til kommentar