Barn og Unge

Utdanningsforbundets blad: Bemanningsnormen for barnehager en viktig seier

Utdanningsforbundets blad: Bemanningsnormen for barnehager en viktig seier

Vi satt mye inn på å få reaktivert grunnbemanningsavtalen for barnehagene da vi over sene kvelder og nattetimer forhandlet om Munchmuseet-/Tøyenavtalen. Hyggelig derfor å se at mange grupper jubler over resultatet, som her Utdanningsforbundet:

"Avtalen mellom de borgerlige byrådspartiene og SV i Oslo om bygging av et nytt Munch-museum i Bjørvika, innebærer også at bemanningsnormen i hovedstadens barnehager blir gjeninnført. Det lyder kanskje merkelig, men SV passet på å få med mye i den historiske pakken som ble forhandlet fram – til stor ergrelse for Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet. En gjeninnføring av bemanningsnormen i barnehagene er en viktig seier for alle dem som har stått på og kjempet for denne saken det siste året, både ansatte og foresatte," heter det blant annet på lederplass i Utdanning, Utdanningsforbundets tidsskrift.