Barn og Unge

Offentlige karakterer for rektorer

Offentlige karakter for rektorer

Under overskriften "Sjekk karakteren til 123 Oslo-rektorer" offentliggjør Aftenposten "karakterene" til Osloskolens rektorer.

Sånn er altså Høyres Osloskole: Rektorer som blir vurdert på en skala fra en til fem på 42 ulike punkter. Som det heter i oppsummeringen for en av rektorene: «Resultatene svarer ikke til forventningene, og resultater på mange eksamener er langt under det man kunne forvente basert på inntak (...). Spesielt er resultatet i eksamen hovedmål skriftlig kritisk. Elevene har også altfor stort fravær».

Om en skole har mange syke elever er det altså rektor som straffes, og om elevene ikke er på karaktertoppen i testregimet, er det topplederen som får stryk. Høyres skole er altså en skole som premierer enerne og ikke åpner for at elevers læringsevne f.eks. kan være forskjellig og ha et klasseperspektiv.

Men jeg undres jo også på det pressetiske ved at Aftenposten offentliggjør hva slags karakter den enkelte rektor får ved å koble karakter til skole. Hvem er det som vil jobbe i et slikt system? Hva gjør dette med rektors autoritet?