Barn og Unge

Tilsyn med fosterhjem: Særs viktig for sårbare barnevernsbarn

Tilsyn med fosterhjem: Særs viktig for sårbare barnevernsbarn

Flere hundre fosterbarn Oslo kommune har ansvaret for får ikke de tilsynsbesøkene de etter loven har krav på. Etter loven skal tilsynsfører oppnevnt av barnevernet besøke fosterbarna minst fire ganger i året, for å få barnas versjon av hvordan fosterhjemmet fungerer. Hele 367 av 834 fosterhjemsbarn under 18 år Oslo kommune har ansvar for fikk ikke de lovpålagte 4 tilsynsbesøk i fjor,og 81 av dem fikk ikke noe tilsyn i det hele tatt.

Jeg har derfor bedt Byrådet besvare følgende spørsmål overfor bystyret:

1. Deler Byrådet bekymringen for at fosterhjemsbarn ikke får de lovpålagte tilsynsbesøk?

2. Vil Byrådet sette inn tiltak for å sikre at loven følges?

Jeg synes Byrådets svar er for slapt: Byråden sier vel i praksis at kommunen selv ikke klarer å gjøre dette bedre, og anbefaler derfor at Staten (ved Fylkesmannen) tar over tilsynsansvaret.Dette synes jeg er altfor svakt. Ja, det er vanskelig å rekruttere frivillige, til en dårlig honorert ordning. Men svaret er jo da at man må profesjonalisere. Barns rettsikkerhet tilsier at tilsynsarbeidet tas svært alvorlig. Oslo kommune bør opprette egne, barnevernsfagligutdannede, stillinger som har ansvar for å føre tilsyn.   Jeg er enig med departementet, som mener at kommunene selv fortsatt bør ha tilsynsansvaret for egen virksomhet. Og da er det jo bare å sette i gang!


Kommentarer   

+2 #1 Sara Bell 08-07-2013 16:48
Enig i at det barnefaglige må styrkes og profesjonaliser es. Det skal litt til for å skape relasjon og tillit til en man treffer fire ganger i året. Helst burde tilsynet være en voksen som barnet/ungdomme n har uttrykt at de har tillit til, og vedkommende burde frikjøpes fra ordinært arbeid for å fullfure oppgaver som tilsynsfører.
+1 #2 Gunn Sissel Gulbrandsen 13-07-2013 07:47
Jeg har engasjert meg i dette problemet i mange år. Veldig bra at du setter dette på dagsorden på denne måten. Etter mange år innen barnevern og fosterhjemtjene sten og som fosterfamilie for til sammen 3 barn, har jeg nå sluttet i fosterhjemtjene sten og bl.a. opprettet min egen "tilsynsførerba nk", nettopp med bakgrunn at jeg har sett på denne elendigheten i flere år. Denne banket er "møblert" med håndplukkede tilsynsførere jeg selv har skolert. Jeg har tidligere hatt ansvaret for opplæringen av tilsynsførere til barneverntjenes tene i Oppland. I min bank kan kommunene be om bistand, også Oslo om ønskelig. De får da stabile, godt skolerte og egnede tilsynsførere som setter faglighet, etikk, tilgjengelighet og samarbeid svært høyt. Jeg er selv en sosialist, så det har ikke bare vært enkelt å bryte ut og starte for meg selv. Men det var enda vanskeligere å se på alle udekkede behov som barnevernsbarna måtte bære konsekvensen av. Ta gjerne kontakt om ønskelig : Barnevern- og FamilieBistand mobil: 90532993.
-2 #3 Gunn Sissel Gulbrandsen 13-07-2013 07:53
Barnevern- og FamilieBistand mobil: 90542993 er det riktige mobilnummeret. :)
0 #4 oddbjørn hanssen 30-09-2013 15:47
Intensjonen med tilsynsordninge n er fra Stortingets side at det skal være en kontroll som skal komme i tillegg til barnevernets egen oppfølging og kontroll. Den skal utføres av "alminnelige" og ikke profesjonelle personer. Men Regjeringen har i Prop. 106 L (2012.2013) sagt at ordningen som sådan skal styrkes og profesjonaliser es. Det må tolkes dit hen at organiseringen av tilsynsførerord ningen må bli mer profesjonell. Dette har Trondheim Kommune nå gjort, med en profesjonell prosjektleder med ansvar for blant annet all rekruttering, formidling og oppfølging av tilsynsførere i kollegagrupper. Dette viser seg å gi gode resultater.

Legg til kommentar