Barn og Unge

Tilsyn med fosterhjem: Særs viktig for sårbare barnevernsbarn

Tilsyn med fosterhjem: Særs viktig for sårbare barnevernsbarn

Flere hundre fosterbarn Oslo kommune har ansvaret for får ikke de tilsynsbesøkene de etter loven har krav på. Etter loven skal tilsynsfører oppnevnt av barnevernet besøke fosterbarna minst fire ganger i året, for å få barnas versjon av hvordan fosterhjemmet fungerer. Hele 367 av 834 fosterhjemsbarn under 18 år Oslo kommune har ansvar for fikk ikke de lovpålagte 4 tilsynsbesøk i fjor,og 81 av dem fikk ikke noe tilsyn i det hele tatt.

Jeg har derfor bedt Byrådet besvare følgende spørsmål overfor bystyret:

1. Deler Byrådet bekymringen for at fosterhjemsbarn ikke får de lovpålagte tilsynsbesøk?

2. Vil Byrådet sette inn tiltak for å sikre at loven følges?

Jeg synes Byrådets svar er for slapt: Byråden sier vel i praksis at kommunen selv ikke klarer å gjøre dette bedre, og anbefaler derfor at Staten (ved Fylkesmannen) tar over tilsynsansvaret.Dette synes jeg er altfor svakt. Ja, det er vanskelig å rekruttere frivillige, til en dårlig honorert ordning. Men svaret er jo da at man må profesjonalisere. Barns rettsikkerhet tilsier at tilsynsarbeidet tas svært alvorlig. Oslo kommune bør opprette egne, barnevernsfagligutdannede, stillinger som har ansvar for å føre tilsyn.   Jeg er enig med departementet, som mener at kommunene selv fortsatt bør ha tilsynsansvaret for egen virksomhet. Og da er det jo bare å sette i gang!