Barn og Unge

Barnevernet: Alltid politianmelde ved mistanke om vold eller overgrep?

Barnevernet: Politianmelde mistanke om vold eller overgrep?

Advokat Randi Hagen Spydevold ved Overformynderiet i Oslo er rystet over at barnevernet heretter selv vil avgjøre om et overgrep skal anmeldes til politiet eller ikke. - Det blir som om en eller annen kommuneansatt skulle bestemme om du som voksen skulle tillates å politianmelde en voldshandling eller overgrep du er blitt utsatt for. Det er jo helt vilt, sier advokat Randi Hagen Spydevold.

Umiddelbart ville jeg sagt: Selvsagt har hun rett. Enhver mistanke om vold eller overgrep mot barn bør politianmeldes. Men så hører jeg hva barnevernet selv sier til Aftenposten:

Barnevernsledelsen i St. Hanshaugen bydel i Oslo understreker at de alltid setter hensynet til barnet først: Det betyr at det ikke er alltid er best å politianmelde barnets foreldre, fordi politiet ofte henlegger slike anmeldelser.

- Politiet henlegger ofte slike anmeldelser. Men barnet det gjelder skal jo leve med dem som blir anmeldt. Det sier seg jo selv at det kan bli svært vanskelig, særlig i tilfeller der det er barnet selv som varsler om volden, sier barnevernsleder Anita Lisbakken.

Som bystyremedlem må jeg engasjere meg her. Hvordan ser du på dette?

Les mer i Aftenposten


Kommentarer   

-1 #1 Therese Rieber-Mohn 16-07-2013 08:07
Uansett hva vi i barnevernet måtte mene og ønske om hvordan politiet skal utføre sin jobb, er det politiet sitt ansvar. Vårt ansavar er å anmelde.
Alle offentlig ansatte har en plikt til å melde til barnevernet - selv om vi i mange tilfeller henlegger saker. Vi ønsker IKKE at offentlige instanser skal slutte å melde til barnevernet fordi det er stor sannsynlighet for at vi henlegger. Vår jobb i barnevernet er til enhver tid å trygge barnet i den situasjonen barnet lever i, men vi må ta vårt ansvar!
-1 #2 Siri Eriksen Sveen 16-07-2013 12:53
Stakkars unger..dem har jo ikke rettsvern:(((
-1 #3 Ewa Orlowski Bergseng 16-07-2013 12:54
Ikke enkelt det her!
Selvfølgelig bør det anmeldes, og det bør være en forutsetning at barnet ikke skal fortsatte å bo hos den som er anmeldt!
0 #4 Angelique Tangen 16-07-2013 12:55
Uhørt at bydelsansatte skal vurdere om volden skal anmeldes!
0 #5 Gry Mørk 16-07-2013 12:56
Her kommer det til og bli mange stygge saker,hvilken kompetanse har bydelsansatte på dette?
+8 #6 Berit Berntsen 16-07-2013 12:57
Det at barnet skal leve med foreldrene også når politiet henlegger saken er et kjempeproblem.
Det kan bli så ille at ungene må være sammen med dem fordi det ikke finnes bevis og foreldrene går til sak.
Det har jeg sett eksempler på i praksis.
Da hjelper det lite at barnevernsarbei derne gjør sitt beste for å beskytte ungene.
Deres kompetanse blir ikke avgjørende når rettsvesenet har talt.
Om det er noe som skal endres her er der rettspraksis.
Hva gjør vi ved MISTANKE?
DET er hva saken gjelder.
Pressen er rask med å påpeke overgrep mot foreldrene i slike saker, men ikke like raske når det er ungene som utsettes for mulige overgrep.
Og mannen i gata får sin informasjon i hovedsak fra pressen og blir indignert på foreldrenes vegne og det ropes og skrikes.
Jeg savner en mulighet til å beskytte unger når det er mistanke om at de blir utsatt for noe kriminelt.
Det er selvsagt trist for foreldrene i saker der dette ikke er tilfellet, men ungene MÅ komme først og vi MÅ finne en bedre måte å få sjekket ut foreldrene på enn ved at politiet bare henlegger sakene.
+1 #7 Sigrun Tømmerås 16-07-2013 16:54
Hvorfor skal barn måtte fortsette å bo sammen med personer de har varslet om er voldelige mot dem? Aldri i verden om man ville krevd noe sånt av en voksen, voldsutsatt kvinne.

Ref.: "Men barnet det gjelder skal jo leve med dem som blir anmeldt. Det sier seg jo selv at det kan bli svært vanskelig, særlig i tilfeller der det er barnet selv som varsler om volden."
0 #8 Siv Gunhild Grøneng 18-07-2013 22:58
når vi anmelder til politiet så tar det vinter og votter før barnet/a kommer i dommeravhør. Barnevernet har frist på undersøkelse og kan da ikke vente på den tiden det oftest tar å få gjennomført avhør av barn og foreldre.
+4 #9 Hege 19-07-2013 13:07
Politiet har ikke kapasitet til å ta i mot barna til dommeravhør innen rimelig tid. Da skjer det at barnevernet må gripe inn før- eventuelt plassere barnet. Politi og barnevern bør samarbeide og drøfte enkeltsaker. Kanskje vi kan bistå hverandre?

I mange tilfeller er det beste for barnet at vi har en god dialog med foreldrene i form av å lære de hvordan de oppdrar barn uten å bruke trusler og vold. Slike tiltak har barneverntjenes ten. Fengsel og bøter kan ikke endre oppdragelsesmøn steret hos foreldre som ikke vet om alternativer. Det biologiske prinsipp står sterkt i barnevernloven. Tilknytningen barnet har til foreldre er viktig å ivareta. Fengsling av foreldre kan være en kjempebelastnin g for barnet. Spesielt der barnet selv har meldt eller tilstått forholdene.

Ingen sak er lik..

Legg til kommentar