Barn og Unge

Barnevernet: Alltid politianmelde ved mistanke om vold eller overgrep?

Barnevernet: Politianmelde mistanke om vold eller overgrep?

Advokat Randi Hagen Spydevold ved Overformynderiet i Oslo er rystet over at barnevernet heretter selv vil avgjøre om et overgrep skal anmeldes til politiet eller ikke. - Det blir som om en eller annen kommuneansatt skulle bestemme om du som voksen skulle tillates å politianmelde en voldshandling eller overgrep du er blitt utsatt for. Det er jo helt vilt, sier advokat Randi Hagen Spydevold.

Umiddelbart ville jeg sagt: Selvsagt har hun rett. Enhver mistanke om vold eller overgrep mot barn bør politianmeldes. Men så hører jeg hva barnevernet selv sier til Aftenposten:

Barnevernsledelsen i St. Hanshaugen bydel i Oslo understreker at de alltid setter hensynet til barnet først: Det betyr at det ikke er alltid er best å politianmelde barnets foreldre, fordi politiet ofte henlegger slike anmeldelser.

- Politiet henlegger ofte slike anmeldelser. Men barnet det gjelder skal jo leve med dem som blir anmeldt. Det sier seg jo selv at det kan bli svært vanskelig, særlig i tilfeller der det er barnet selv som varsler om volden, sier barnevernsleder Anita Lisbakken.

Som bystyremedlem må jeg engasjere meg her. Hvordan ser du på dette?

Les mer i Aftenposten