Barn og Unge

Skolehelsetjenesten må styrkes, i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger

Skolehelsetjenesten må styrkes, i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger

I bystyret drøftet vi forrige uke skolehelsetjenesten. Skolehelsetjenesten er et særs viktig forebyggende tiltak. Det er god grunn til å undres over at Byrådet og bystyreflertallet ikke innser dette og tilfører skolehelsetjenesten tilstrekkelig med ressurser.

Helsedirektoratets faglige anbefaling er en helsesøster i heltidsstilling pr. 800 elever.  Men gjennomsnittet i Oslo ligger på en helsesøster pr. 1011 elever.  Ja, det finnes  helsesøstere som  har ansvaret for hele 4.200 elever. Men noen satser, som bydel Østensjø, som har rundt 400 elever pr. skolehelsetjenesteårsverk.  Bydelen vil opplagt profitere på det på noe lenger sikt.

Vi vet at 15 - 20 % av ungdom under 18 år har psykiske problemer. Skolehelsetjenesten – som helsestasjoner – er i en unik posisjon som forebyggende og helsefremmende aktør. Ved tilstrekkelig bemanning og lavterskelkarakter kan den nå ungdom før problemer utvikler og fester seg.  Skolehelsetjenesten kan avdekke og intervenere på et tidlig stadium overfor problemer og sykdom og skjevutvikling.

I valgdebatt i NRK forleden var representantene for Ap, Høyre og Kr.F og Fr.P samstemmige om en betydelig styrking av skolehelsetjenesten. Bystyrets budsjettbehandling denne høsten vil vise om bystyret har en reell vilje til å styrke skolehelsetjenesten ut over rene småpenger.

Les mitt innlegg i bystyret under.

 

Oslo bystyre 28. august 2013 Ivar Johansen, SV

Sak 275 Sak fra Ungdommens bystyremøte 2013: Styrking av skolehelsetjenesten og helsestasjonene

Ordfører

Det er grunn til å takke Ungdommens bystyremøte på å reise denne saken.

Skolehelsetjenesten er et særs viktig forebyggende tiltak. Det er god grunn til å undres over at Byrådet og bystyreflertallet ikke innser dette og tilfører skolehelsetjenesten tilstrekkelig med ressurser.

Helsedirektoratets faglige anbefaling er en helsesøster i heltidsstilling pr. 800 elever.  Men gjennomsnittet i Oslo ligger på en helsesøster pr. 1011 elever.  Ja, det finnes  helsesøstere som  har ansvaret for hele 4.200 elever. Men noen satser, som bydel Østensjø, som har rundt 400 elever pr. skolehelsetjenesteårsverk.  Bydelen vil opplagt profitere på det på noe lenger sikt.

Ved valgkampen for 2 år siden sa varaordfører og Kristelig Folkepartis gruppeleder Aud Kvalbein til NRK Østlandssendingen: «- Det er uakseptabelt og altfor dårlig. Varaordføreren vil innføre en likeverdig Oslostandard for skolehelsetjenesten og ønsker å følge Helsedirektoratets anbefaling.»

Det samme sa flertallet i bystyrets helse- og sosialkomite for 2 år siden.  La oss håpe at byråd Kvalbein kan overbevise sine byrådskolleger.

Vi vet at 15 - 20 % av ungdom under 18 år har psykiske problemer. Skolehelsetjenesten – som helsestasjoner – er i en unik posisjon som forebyggende og helsefremmende aktør. Ved tilstrekkelig bemanning og lavterskelkarakter kan den nå ungdom før problemer utvikler og fester seg.  Skolehelsetjenesten kan avdekke og intervenere på et tidlig stadium overfor problemer og sykdom og skjevutvikling.

Av samme grunn er selvsagt riktig når Ungdommens bystyremøte foreslår innkalling av alle elever til obligatorisk samtale med helsesøster minst en gang i året. Det er pussig at dette bare har støtte fra  et mindretall i helse- og sosialkomiteen.  Slike samtaler vil opplagt synliggjøre mange ungdommer som sårt trenger hjelp, men som ikke selv har hatt tilstrekkelig guts til på eget initiativ å oppsøke helsesøster.  Men, en slik styrking forutsetter selvsagt at Kr.F-byråd Kvalbein får gjennomslag i Byrådet, og at bystyreflertallet tilfører skolehelsetjenesten tilstrekkelig med ressurser.

Vi har den rødgrønne regjeringen med på laget. Den har varslet at den i budsjettet for 2014 vil styrke helsestasjonens- og skolehelsetjenesten med 180 millioner kroner. Og SV har for egen del ennå større ambisjoner og vil styrke skolehelsetjenesten og helsestasjonene med 1.500 nye ansatte.

Jeg tror alle partier i dette bystyret ser skolehelsestasjonens viktige betydning. Men, da synes jeg nok flertallsinnstillingen fra helse- og sosialkomiteen er relativt slapp, og gir ikke en styrket tjeneste.  I gårsdagens valgdebatt i NRK var representantene for Ap, Høyre og Kr.F og Fr.P samstemmige om en betydelig styrking av skolehelsetjenesten. Bystyrets budsjettbehandling denne høsten vil vise om bystyret har en reell vilje til å styrke skolehelsetjenesten ut over rene småpenger.


Kommentarer   

0 #1 Tove I. Sand 08-09-2013 22:55
Vi som jobber i skolehelsetjene sten i bydel Østensjø ble overrasket da vi så tallene som ble presentert i dette blogginnlegget. Det hadde vært fantastisk dersom tallene hadde stemt med virkeligheten!. ..men det gjør det dessverre ikke.

De riktige tallene for skolehelsetjene sten i bydel Østensjø er 985 elever pr hele helsesøsterstil ling i grunnskolen.

2 av skolene i bydel Østensjø har i ca 2 1/2 år vært med i et skolefraværspro sjekt, hvor helsesøster har vært tilstede ved skolene i henholdsvis 100% og 70% stilling. (Det er mulig at tallene er hentet fra dette prosjektet). Prosjektet har vist at tilstedeværelse og økt tilgjengelighet for elevene gir en unik mulighet til å fange opp elever som sliter på et tidlig tidspunkt. Elevene har blitt fulgt opp gjennom hele perioden og det har vært tett samarbeid mellom skole, skolehelsetjene ste og elev/foreldre. Dette er frafallsforebyg gende arbeid!

Alle som eier et hus forstår at forebygging lønner seg. De fleste bruker TID og RESSURSER på vedlikehold, de bruker tid på å vaske, skrape og male. En begynnende skade bør tas tidlig for å unngå større skader, og det koster mindre.

For oss som jobber i skolehelsetjene sten og ser hvor stort behov det er, er det helt uforståelig at det ikke satses mer på forebygging!
Forebygging krever tid og ressurser, men det koster mindre. Det er lønnsomt for den som strever, det er frafallsforebyg gende og vi tror også at det på sikt vil bidra til at flere unge kan delta i arbeidslivet i voksen alder.

Legg til kommentar