Barn og Unge

Helsestasjon et godt folkehelsetiltak

Helsestasjon et godt folkehelsetiltak

"Å styrke helsestasjon og skolehelsetjenesten er et godt folkehelsetiltak. Vi har kun en barndom, og den varer hele livet. Hvis vi tidlig fanger opp skjevutvikling hos barn, ungdom og familier, vil mye kunne følges opp uten at det trenger å utvikle seg til store problem," skriver Kristine Hartvedt, leder for helsesøstrene i Norsk Sykepleierforbund i Oslo.

Og hun gir oss en viktig påminning: "Tett oppfølging på helsestasjon er  svært viktig og vil kunne styrke foreldrerollen som kan være utfordrende. De fleste helsestasjoner i Oslo følger ikke anbefalt program. Dette blir igjen bekreftet gjennom et pågående landsomfattende tilsyn. Å bygge tillit tar tid, og er en forutsetning for å kunne være en god støtte."Se hva hun skriver under "Les mer".

 

Les alt hun skriver her:

Takk for engasjement når det gjelder skolehelsetjenesten og helsestasjonen i Oslo. Vi i Oslogruppen for Helsesøstre støtter opp om det du skriver. Å styrke helsestasjon og skolehelsetjenesten er et godt folkehelsetiltak. Vi har kun en barndom, og den varer hele livet. Hvis vi tidlig fanger opp skjevutvikling hos barn, ungdom og familier, vil mye kunne følges opp uten at det trenger å utvikle seg til store problem.

Tett oppfølging på helsestasjon er  svært viktig og vil kunne styrke foreldrerollen som kan være utfordrende. De fleste Helsestasjoner i Oslo følger ikke anbefalt program. Dette blir igjen bekreftet gjennom et pågående landsomfattende tilsyn. Å bygge tillit tar tid, og er en forutsetning for å kunne være en god støtte.

 Ved å ha en tilgjengelig skolehelsetjeneste som er åpen hver dag blir den også mer brukt. Vi kan driver mer fysisk og psykisk helseundervisning og seksualundervisning. Terskelen for å ta kontakt for elevene etterpå er merkbart lavere hvis vi har vært ute i klassene.

 Barn og ungdom er” her og nå”. Hvis døra er stengt noen ganger kan det være nok til at de ikke prøver igjen. Vi trenger også tid til å etablere et samarbeid med skolen. Et godt tverrfaglig samarbeid rundt elevene fører til at flere klarer å gjennomføre skolen.

 Tverrfaglig skolehelsetjeneste med helsesøster og en spesialist innenfor psykisk helse er en god modell. Skolehelsetjenesten har et helsefremmende og forebyggende perspektiv. Målet er at eleven skal få til skolehverdagen. Da må det ofte et tett samarbeid til mellom elev, skole, skolehelsetjeneste og evt eksterne som, fastlege, barnevern, BUP, DPS, med mer.

Å satse på helsefremmende og forbyggende arbeid for barn og ungdom fra 0-20 år er en god og billig investering i et folkehelseperspektiv.

Kristine Hartvedt

Konstituert Lokalgruppeleder Landgruppe av helsesøstre-Norsk Sykepleierforbund-Oslo


Legg til kommentar