Barn og Unge

Barnevernets MST-team: Hva skjer?

Barnevernets MST-team: Hva skjer?

MST (multisystemisk terapi) representerer en viktig kompetanse overfor særlig ungdom med store adferdsproblemer. Alle landets fylker skal ha egne MST-team, og herunder naturligvis Oslo. Barne- og familieetaten nedla teamet i vinter. På spørsmål fra meg forsikret byrådet overfor bystyret: "MST-teamet er midlertidig nedlagt ut 2013. De ansatte som ikke er i permisjon har midlertidig fått andre relevante arbeidsoppgaver i etaten." I påfølgende møte i helse- og sosialkomiteen  forsikret byråden at teamet skal være operativt igjen fra 1. januar 2014.

Det er i overkant av 3 måneder til årsskiftet. Jeg ber derfor Byrådet skriftlig besvare følgende overfor bystyret: Hva vil være status og dimensjonering av etatens MST-team pr. 1. januar 2014?


Kommentarer   

0 #1 Ellen Ronæss 16-09-2013 06:34
Hvis du klarer å komme til bunns i dette, Ivar, er du god. Da mener jeg helt fra bunnen av. Husker godt det var nesten umulig å få stablet på beina slike team fra starten av, for det var betydelig bråk fra fagmiljø og ansatte, dengang.
0 #2 Aud Haugbjørg 16-09-2013 09:20
Det er godt det finnes "vakthunder" som sørger for å holde fokus på dette. Oslo kommune og BFE har vel ikke i særlig grad ønsket å opprettholde et MST-team noen gang. I hvert fall føltes det ikke sånn da jeg selv var en del av MST-teamet i Oslo. Med tanke på befolkningssamm ensetningen, burde det vært mulig å drifte minst tre team i Oslo. Imøteser responsen på ditt initiativ med spenning!
0 #3 Judith Kvernes 16-09-2013 11:02
Hei! Det er kanskje viktig å få greie på hvorfor MST teamet ligger nede og hvordan har det fungert de siste årene? Hvor mange har fått hjelp gjennom MST? Og har det også vist positive resultat over tid? Jeg har lest mange MST rapporter og har vært kritisk at metoden har vært lagt så stor vekt på. Resultatene eller måloppnåelse har vært "svært gode" men målene har etter det jeg har sett vært lave og flere ungdommers utsagn har bl.a. vært at de hadde hørt at foreldrene hadde hatt MST og at det var enkelt å endre atferd litt for å få måloppnåelse.
0 #4 Kenneth Ulland 16-09-2013 11:33
MST team er på vei inn i stadig flere store Europeiske byer. Stockholm 2 team, København 2 team, Reykjavik 2 team, Edinburg 2 team, Amsterdam 2 team, Belfast 1 team, London 9 team, Bergen 2 team, Trondheim 2 team, totalt er det 103 MST-team i Europa. Veldig bra at du passer på så ikke Oslo mister den kompetansen som finnes hos MST-teamet der.
0 #5 Bente Vik 16-09-2013 15:20
At MST-teamet i hele tatt har vært nedlagt viser at satningen på foreldrestøtten de tiltak, og "barnas beste", ikke er ansett som viktig, med mindre barn skal tas fra foreldrene og puttes på institusjon/ fosterhjem.
Fint at du setter søkelys på dette, da mange foreldre og barn har fått god hjelp og oppfølging gjennom MST-teamet.

Rart at tiltak som er bra for barn og foreldre tas vekk, mens rekruttering av fosterhjem øker og øker.
Det burde være et tankekors. Barn har blitt en handelsvare i Norge.
0 #6 Helene Disington 01-10-2013 19:35
MST er jo forebyggende,sk al gå inn hjemmet ,før omsorgsovertage lse ,viss det er planlagt.Kjempe greier,.men politi,barnever n etc.motarbeider ,redd for jobbene sine kanskje.ville jo blitt overflødig

Legg til kommentar