Barn og Unge

Lederkontrakter: Bystyreflertallet avviser å drøfte spørsmålet

Lederkontrakter: Bystyreflertallet avviser å drøfte spørsmålet

Gulay Kutal og jeg har fremmet forslag om at bystyret får seg forelagt en sak om lederkontrakter og lederavalueringer i Utdanningsetaten. Men flertallet i bystyrets finanskomite (Høyre, Venstre og Arbeiderpartiet) ser ikke behov for at bystyret drøfter spørsmålet, og vil i sin helhet overlate saken til Byrådet.

I innstillingen til bystyret står SV og Fr.P. alene om følgende forslag:"Byrådet legger fram sak for bystyret om prinsipper for lederkontrakter og lederevalueringer i Oslo kommune."

"Skolen er neppe tjent med et målstyringsregime som fremstår både som rigid og litt naivt dersom en ønsker å tiltrekke seg de beste kandidatene til rektorjobbene," skrev Aftenposten på lederplass, og Arbeiderpartiets gruppeleder Libe Rieber-Mohn varslet et politisk etterspill.

Det får vi dessverre ikke, og Osloskolen kan - om Byrådet vil - fortsette med sitt New Public Management-regime. Saken behandles i første bystyremøte.

Legg til kommentar