Barn og Unge

Valgfag/studiespesialisering videregående: pris: kr. 65.000 pr skoleår

Studiespesialisering i videregående skole: pris: kr. 65.000 pr skoleår

Med bakgrunn i bloggsaken min om Midtstuen skole tar en lærer ved en av byens videregående skoler opp en tilsvarende sak.

Det er tydelig at prinsippet om gratis-skolen undergraves mer og mer, og at det er et skille mellom den som har god økonomi, og den som ikke har det. Både når det gjelder muligheten for studiespesialisering og karaktersetting. Som en lærer skriver til meg:

"Som du vet er konkurransen om elevene på videregående ennå større/viktigere enn i grunnskolen. Vi føler også på "konflikten" som oppstår når flere og flere elever skal ha større kontakt med "verden utenfor skolen". Hvem har karakteransvaret, og har personene utenfor skolen vurderingskompetanse? Nydalen videregående tilbyr studiespesialisering med toppidrett (alpin). Det koster 65.000 å delta + eventuell tur. Opplæringen foregår (litt/mye??) utenfor skolen. Jeg har grunn til å tro at etaten kjenner til praksisen.

Skolen jeg jobber på forsøker å være ryddig og følge lover/vedtak. Det er forstemmende at andre skoler "jukser" i en konkurranse om elever/inntekter som er påtvunget oss. Som nevnt er jeg også bekymret for en utvikling der lærere har et formelt karakteransvar uten samtidig å ha ansvar for opplæringen."

Ønsker vi en slik utvikling?

Kommentarer   

0 #1 Arve Edvardsen 15-04-2014 13:28
Dette var et helt utrert eksempel. Ivar vet meget godt at Oslo SV vil gjeninnføre ekstrapoeng for bostedsbydel. Mange ettertraktede skoler ligger i bydeler med høye boligpriser - hvilket innebærer at foreldrenes økonomi vil bety mye. Dagens løsning er 100% rettferdig - det er kun egne prestasjoner som gjelder uavhengig hvor man bor. Det innebærer at flinke elever fra Groruddalen konkurrerer på lik linje med resten av byen for f eks opptak på Oslo katedralsskole.

Legg til kommentar