Barn og Unge

Barnevernet og NRK Brennpunkt; nå må vi få brobygging

Barnevernet og NRK Brennpunkt: Nå må vi få brobygging

Monica Lundstrøm i Kirkens Bymisjon skriver: "Dette var bare veldig trist å se på Brennpunkt i kveld. Det er fantastisk mye bra arbeid Elvis gjør, og som eks-kollega har jeg erfart det og er ydmyk for hans engasjement. Jeg blir imidlertid svært betenkt over at dette programmet blir som et omvendt stigma iforhold til tanken om barns beste.

Jeg har arbeidet med tiltak hjemme hos svært mange familier med ulik kulturbakgrunn og ofte med svært gode og varige resultater for hele familien. Vi har jo noen grunnleggende ideer om hva som er barnest beste forankret i barnekonvensjonen, som er en international avtale, og ved svært få anledninger er foreldre uenige i at det er en god konvensjon.

Jeg opplever at i alle familier, norske og andre kulturer er de fleste forsiktig med å fortelle at de får god og adekvat hjelp fra barneverntjenesten. De stemmene høres svært sjeldent, eller nesten aldri. De som får hjelp som de er fornøyd med må nesten forsvare seg om det blir kjent at de får veiledning og samarbeider om gode tiltak. Trist, og det er svært vanskelig å bygge omdømme når det er "feil" å si det var bra! Jeg er enig i at det er alt for lite landkjenning og kulturkunnskap i alle de offentlige tjenestene våre. Dette må styrkes og vi skal være ydmyke på at det skjer overtramp og lovbrudd også fra barneverntjenesten.

Vi må tørre å være kreative og undrende sammen for å bygge broer. Vi må lage et kompetansesenter for flerkulturell forståelse og landkjenning som sørver alt fra helse til barnevern. Et kompetansesenter som når ut til det ganske land der det trengs. Det blir for ensrettet at samtalene skal dreie seg om store innvandrergrupper som skal "beskytte" seg mot inngripen når jeg vet at akkurat nå er det veldig mange barn i byen min som har det fryktelig tøfft, de er utsatt for både grov vold og overgrep, og det er helt kulturuavhengig. Det skjer i alle kulturer, også norske.

Det sendes tusenvis av bekymringsmeldinger som blir forkastet årlig. Det er et faktum. Barns selv sier "hvor var dere?" Lyst å lese en historie som gikk ok? Gå inn på bystemmer.no og les "veien til et bedre liv". Men takker igjen Elvis for hans engasjement. Nå er det på tide med brobygging!" skriver Monica Lundstrøm.

Legg til kommentar