Barn og Unge

Tøyen skole i siget

Tøyen skole i siget

Områdesatsingen på Tøyen, som SV intierte, begynner nå å gi resultater. Det merker ikke minst Tøyen skole:

- Det ser ut som om det positive som har skjedd på skolen det siste året har gitt effekt. Vi kommer til å få flere førsteklassinger til høsten og frafallet på de øverste trinnene har vært minimalt, sier rektor Geir Erik Moen. For første gang på lenge må han planlegge for tre eller fire paralleller med 1.-klassinger. Skolen forventer 80-100 nye elever.

Rektor forteller at de har vridd på lærerstaben. Før hadde de mange faglærere. Nå er det flere allmennlærere, som har bedre forutsetning for å bygge relasjoner med elevene. Midler fra Tøyen-satsingen har gjort det mulig med utvidet skoledag på kvelder og i ferier. Og ikke minst gis det tilbud om gratis halvdagsplass på Aktivitetsskolen (AKS). Ifølge AKS-leder Sindre Andresen har antallet som benytter seg av tilbudet økt fra 38 til 130. Det betyr at mer enn 90 prosent av 1.-4.-klassingene går på AKS.

Rektors mål er at skolen skal klare å heve resultatene betydelig. -  Det er ikke gjort på tre måneder, og jeg forventer ikke at Tøyen skole er best i Oslo på nasjonale prøver i 2015, men jeg forventer at vi viser en betydelig fremgang, sier Moen til Aftenposten.

Tøyenkampanjen kommenterer dette slik: "Dette er akkurat den virkningen vi jobber for! En bedre skole med stabil elevmasse - og mindre fraflytting."

Dette mener jeg er særs bra, for på sikt bidrar dette til å bedre folks levekår.

Legg til kommentar