Barn og Unge

Barnefattigdomtiltak: Er dette godt nok?

Barnefattigdomtiltak: Er dette godt nok?

I fjor høst vedtok bystyret - på mitt og Marianne Borgens initiativ - tiltak mot barnefattigdom:

1. Bystyret ber byrådet sikre at alle barn fra økonomisk vanskeligstilte familier har tilgang på lån av utstyr og andre ordninger som sikrer alle like muligheter til å drive med fritidsaktiviteter.

2. Bystyret ber byrådet styrke inkluderingstiltak i egen regi og i regi av frivillige organisasjoner i kommunen.

3.Bystyret ber byrådet styrke og forbedre tilbudet til barn og unge rammet av fattigdom ogvanskelige oppvekst- og levekår.

4. Bystyret ber byrådet styrke koordineringen mellom barnevernet og NAV for å sikre atbarnevernsbarn ikke faller utenfor arbeidslivet i overgangen til voksen alder.

5. Bystyret ber byrådet styrke kommunens tilbud om råd og veiledning til personer med økonomiske problemer.

6. Bystyret ber byrådet i notats form å redegjøre for de ulike sommerjobbtilbudene kommunen har for ungdom mellom 16-22 år og hvilke grupper som benytter seg av tilbudet. I saken skal det ligge en vurdering av hvorvidt dagens tilbud treffer brukergruppene man ønsker og om det finnes prosjektmodeller i andre kommuner som Oslo kan dra lærdom av.

Byrådet rapporterer nå tilbake til bystyret om oppfølging av vedtakene. Er dette godt nok? Er det andre tiltak som vil ha større betydning?

Kommentarer   

+1 #1 Lise Hansen 19-05-2014 04:57
Det er en fin start, men hvis du vil hjælpe fattige børn så lær dem at hjælpe sig selv. Sats på uddannelse. Lektier kan være vanskelige. Tilbyd hjælp/ mentorordning. Det vil ud over hjælp også give et helle for barnet. Basale behov må dækkes.
#2 Karin Johnsen 19-05-2014 07:25
Er enig med Lise Hansen. Tror dessuten at man må se disse barna sammen med sine familier. Først når man slik bedrer den sosiale arven blir virkningen varig.
#3 Cihan Suphi 19-05-2014 21:18
Det er veldig viktig med at kommunene er aktivt med på å tilby sommerjobb og samtidig som det bør skapes flere kommunale arbeidsplasser for ungdom. Det er et kjempe tiltak for fattigdomsbekje mpelse. Stå på!

You have no rights to post comments