Barn og Unge

Oslo-barnehagene: Et nedleggingsvarsel og en utfordring

Barnehager: Et nedleggingsvarsel og en utfordring

"I årets tariffoppgjør vil Oslo kommune fjerne barnehagelærernes avtalefestede rett til planleggingstid. Vi som bryr oss om Oslobarnehagen vet at det ikke er mulig å skape et godt læringsmiljø på sparket. Det vet åpenbart ikke alle Oslos politikere. Vi sier derfor til Oslopolitikerne: prøv ut forslaget i en uke. Gå på møter uten å ha lest sakspapirer, still til intervjuer uten å vite om hva og dra på befaringer uten å vite hvor. Funker ikke dette? Da bør dere holde dere for gode til å utsette 1500 barnehagelærere for det samme. I mellomtida vil Aksjonsgruppa for kvalitet i Oslobarnehagen fortsette å kjempe for barnehager byen vår kan være stolt av," skriver Aksjonsgruppa for kvalitet i Oslobarnehagen i dette gjesteblogginnlegget.

 

Et nedleggingsvarsel og en utfordring

Oslos barnehagelærere står foran en konflikt som kan forandre Oslos barnehager for alltid. I årets tarifforhandlinger er det ikke lønn som er den viktigste saken. I år forhandles det om barnehagelærernes planleggingstid og dermed også om hva barnehagen skal være: en arena for lek og læring eller et sted å oppbevare barna?

Tilbudet fra Oslo kommune til barnehagelærerne var en negativ overraskelse. Der lærere i grunnskolen har i overkant av en halvtime til å planlegge hver undervisningstime har pedagogene i barnehagen til nå hatt fire timer til å planlegge hver barnehageuke. Det vil si, de har fire timer til å skrive månedsplaner, pedagogiske rapporter, forberede foreldresamtaler, veksle noen ord med foreldre de møter i garderoben, holde seg faglig oppdatert og planlegge en ukes barnehageaktiviteter. Dette er altså virkeligheten for pedagogene i Oslo kommunes barnehager. I årets forhandlinger foreslår kommunen å stryke disse fire timene. De vil at det skal være opp til hver enkelt barnehageleder om det i hele tatt skal settes av tid til planlegging. Siden det vil være umulig å levere et forsvarlig pedagogisk tilbud uten forutsigbar tid til planlegging må dette leses som et nedleggingsvarsel av Oslobarnehagen som pedagogisk virksomhet.

Hvis beslutningsmyndighet over planleggingstiden flyttes over på styrere/seksjonsledere i barnehagene flyttes den i realiteten over til rådhuset. Lederne i barnehagene har gjennomgående så dårlige budsjetter at det er vanskelig nok å opprettholde drift. I bydelen der jeg bor, Sagene, drives allerede flere barnehager i strid med regelverket. For få voksne passer på for mange barn. Det settes ikke inn vikarer ved sykdom. Pedagogen på min sønns avdeling skryter nærmest av at han ikke bruker tid til planlegging, men heller jobber ekstra på avdeling for å dekke opp når noen er borte. Dette er ikke noe spesielt ved Sagene bydel, men gjennomgående i mange bydeler i Oslo. Jeg er ganske sikker på at pedagogene i Oslo ikke vil få mye tid til å planlegge om forslaget går igjennom.

Oslo kommune har høye ambisjoner for barnehagene sine. På kommunens nettsider står det at det er et hovedmål at "Det skal være høy kvalitet og et likeverdig tilbud i Oslos barnehager". Om vi får høyere kvalitet ved å fjerne planleggingstid er muligens åpent for diskusjon, men at dette bryter med prinsippet om et likeverdig tilbud kan det ikke være stor tvil om. Økonomien til Oslos bydeler er så skeivt fordelt at det langt på vei kan snakkes om en by delt på midten. De bydelene med størst sosiale utfordringer har gjennomgående dårligst økonomi. Dette er ingen tilfeldighet, men et direkte resultat av budsjetteringa i landets mest folkerike kommune. Det er derfor de bydelene med flest utfordringer, også i barnehagesektoren, som vil oppleve størst press på å kutte i planleggingstid. Hvis vi mener at planlegging er nødvendig for kvalitet i barnehagene kan vi ikke godta et system der de som trenger det beste tilbudet får det dårligste.

Vi håper selvfølgelig Oslo kommune tar til vettet og innser at et pedagogisk tilbud krever planlegging, men vi tror ikke det vil skje uten videre. Vi har derfor etablert Aksjonsgruppa for kvalitet i Oslobarnehagen. Aksjonsgruppa tar sikte på å være et samlingspunkt for alle som bryr seg om barnehagetilbudet i byen vår. Vi har med oss foreldre, tillitsvalgte, pedagoger og assistenter. Vi vil ha med oss politikere som ser at ingen deler av utdanningssystemet kan drives uten gode rammevilkår. Vi vil ha med deg som skjønner at det er alt for lett å spare seg til fant.

For oss som kjenner barnehagene i Oslo er det vanskelig å forstå hvordan noen kan tro at man kan levere et godt stykke arbeid uten forberedelser, men forslaget fra kommunen kan ikke tolkes på annen måte. Vi har derfor en utfordring til alle politikere i Oslo som måtte være i tvil: Prøv å jobbe en uke uten å forberede deg. Still opp på neste møte uten å ha lest sakspapirene. Still til intervju uten å ha satt deg inn i hva saken gjelder. Dra på befaring uten å vite hvor du skal. Vi ser fram til å høre hvordan det gikk. Og hvis du ikke kan oppsummere det som en suksess forventer vi at du setter din politiske innflytelse inn på å sikre pedagogene muligheten til å gjøre en forsvarlig jobb. 18 barnehagebarn er nemlig ikke et mindre krevende publikum enn 59 bystyrerepresentanter.

Politikere som vil melde inn sine erfaringer kan finne oss på facebook. Det kan alle dere som vil være med å slåss for en bedre Oslobarnehage også.

For Aksjonsgruppa for kvalitet i Oslobarnehagen – Erik Nygaard

 

Hva kan du gjøre for å sikre fortsatt gode barnehager i Oslo?

1.

Printe ut og spre løpeseddelen i barnehagen der du jobber, har barn eller bryr deg om. Løpeseddelen finner du på Facebook-siden Hvis vi skal redde Oslobarnehagen som læringsarena må folk få vite hva som er i ferd med å skje. Løpeseddelen er vårt forsøk på å informere. Spre den til flest mulige. Send den på mail hvis du ikke vil skrive den ut, men sørg for at alle som har kontakt med Oslobarnehagen vet hva som står på spill.

2.

Skrive leserinnlegg til avisa om hvordan Oslo kommune er i ferd med å rasere Oslobarnehagen som læringsarena gjennom å stryke avtalefesta planleggingstid i årets tariffoppgjør.

3.

Skrive mail til:

Ordfører Fabian Stang (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.),

finansbyråd Eirik Lae Solberg (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.)

eller barnehagebyråd Anniken Hauglie (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.).

Disse politikerne trenger å forstå hvor viktig planlegging er hvis Oslobarnehagen skal være et pedagogisk tilbud, og hvordan økonomien i Oslos bydeler gjør det helt nødvendig med sentrale avtaler for å sikre et likeverdig tilbud. Vær høflig og hyggelig, men tydelig. Hils gjerne fra Aksjonsgruppa.

4.

Skrive til ditt politiske parti med spørsmål om hva de gjør for å sikre planleggingstid i Oslobarnehagen.

Så langt har det så godt som uten unntak vært dørgende stille fra politisk hold om dette spørsmålet. Når vi er i ferd med å avvikle Oslobarnehagen som læringsarena er dette for dårlig. Hvis du har et politisk parti, skriv til dem og krev svar. Publiser gjerne svarene dere får her. Oslopolitikere som leser dette kan gjerne melde seg inn i gruppa og svare direkte her hos oss, men enda viktigere er det at dere hever stemmen der ute.

Mailadresser til de politiske partiene i Oslo:

Rødt - Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

SV - Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

AP - Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

MDG - Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Venstre - Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

KrF - Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Høyre – Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Frp – Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

5.

Organisere foreldre, ansatte og andre som bryr seg om Oslobarnehagen. Hvis vi skal være effektive i arbeidet med å heve kvaliteten på barnehagetilbudet i Oslo må vi organisere oss der vi er. Knytt dere til bydelslag i Utdanningsforbundet og Fagforbundet, jobb i FAU eller lokale velforeninger. Det er vi som jobber og bor i Oslo som best kan dra byen vår videre.

6.

Invitere folk til Facebook-gruppa. Vi håper Aksjonsgruppa kan bli et verdifullt forum for å samle ansatte og foreldre i Oslobarnehagen, to grupper som burde være nære allierte, men alt for ofte ikke finner hverandre. I det siste har vi sett gode eksempler på det motsatte, for eksempel i kampen mot konkurranseutsetting. La oss gjøre Aksjonsgruppa til et så bra forum at dette gjentar seg igjen og igjen. Inviter politikere og engasjerte naboer, barnehagelærere, assistenter og foreldre.

7.

Dele gode forslag. Har du et forslag til en aksjon? Eller et innspill til hva som bør gjøres videre? Skjer det noe der du bor alle burde vite om? Del det her. Men enda viktigere, gjør noe med det sjøl. Organiser demonstrasjoner og fortell oss om det. Trenger du hjelp til å dra i gang noe? Spør om hjelp i Facebook-gruppa. Mange av oss har god erfaring fra tidligere, og vi vil gjerne hjelpe til.