Barn og Unge

Nei til språkkartlegging av alle 3-åringer i barnehagene

Nei til språkkartlegging av alle 3-åringer i barnehagene

Krystallklar uttalelse fra Fagforbundet.

"De ansatte i Oslobarnehagene har nå blitt pålagt å kartlegge språket til alle treåringer. Dette skal kun gjøres med foreldrenes skriftlige samtykke. Men det skal også dokumenteres hvis foreldrene sier nei. Hva er hensikten med dette?

Det er bra at barnehagen har tiltak som skal styrke barns norskspråklige kompetanse før skolestart, også verktøy som TRAS. Men kartlegging av alle 3 åringer er ikke måten å få til dette på. Det blir gal bruk av knappe pedagogiske ressurser," sier Fagforbundet, Seksjon kirke, kultur og oppvekst, blant annet i en uttalelse.

Klokt sagt!

Les hele uttalelsen nedenfor, under "les mer".

Uttalelsen fra Fagforbundet, Seksjon kirke, kultur og oppvekst.

De ansatte i Oslobarnehagene har nå blitt pålagt å kartlegge språket til alle treåringer. Dette skal kun gjøres med foreldrenes skriftlige samtykke. Men det skal også dokumenteres hvis foreldrene sier nei. Hva er hensikten med dette?

Verktøyet som skal brukes, heter TRAS(Tidlig registrering av språkutvikling). TRAS er et skjema der den ansatte skal fargelegge hva barnet mestrer/ ikke mestrer. For seksjonen reiser det flere spørsmål. Strider det ikke mot eksisterende lovverk (Rammeplanen/ Barnehageloven) og retningslinjer å pålegge ansatte å bruke et bestemt verktøy for å dokumentere barns lek, læring eller utvikling? Hva vil man oppnå med dette?

Barnehagen er ”den viktigste integrerings- og språkopplæringsarena for minoritetsspråklige barn i førskolealder,” i følge Stortingsmelding nr. 23 (Kommunaldepartementet 2008:9). Derfor bør det heller fokuseres på miljøet rundt barnet i barnehagen, som f. eks antall ansatte pr barn, flerspråklig kompetanse i barnehagen, barnehagens budsjetter etc. For mye fokus på hva det enkelte barn kan og ikke kan skaper en type konkurranse alt fra småbarnsalder som vi ikke er tjent med.

Vi setter også spørsmålstegn ved om eier av barnehagen kan pålegge ansatte en bestemt type kartlegging av alle barn. Dette mener vi strider mot Rammeplanen for barnehager og barnehageloven.

Det er bra at barnehagen har tiltak som skal styrke barns norskspråklige kompetanse før skolestart, også verktøy som TRAS. Men kartlegging av alle 3 åringer er ikke måten å få til dette på. Det blir gal bruk av knappe pedagogiske ressurser.

Kommentarer   

+1 #11 Bjørg Hjelmerud Sætre 28-04-2015 16:20
At språk læres fortest gjennom leik og at leikkompetanse er viktig for språkutviklinge n, er pensum for barnehagelærere og begrunnet med forskning. Utgangspunktet mitt var en generalisering der 4-års alder er vanlig for når språket er på plass. Barn med spesielle behov må selvfølgelig følges opo. Men en generell kartlegging av treåringer er unødvendig.
0 #12 Anne Greve 01-05-2015 15:43
Oslo kommune: lytt til erfarne fagfolk. Vend i tide; det er ingen skam å snu.

Legg til kommentar