Barn og Unge

Privat barnevern – har vi råd til å være foruten?

Privat barnevern – har vi råd til å være foruten?

Vi har ikke råd til å være foruten, sier Aleris-direktøren.

"Det er ikke slik at mitt hovedmål er å oppnå profitt til eierne. Jeg går på jobb for å skape gode barnevernstilbud. Men jeg synes det er viktig å få frem at vi i det private må være bevisst ansvaret vi har for å forvalte offentlige midler slik at pengene kommer barna til gode.Vi har ansvar for å benytte midlene til å utvikle et godt barnevern.

Vi har ett, felles barnevern i Norge. Vi jobber for samme mål. Vi må løse barnevernsoppgavene sammen.

Jeg vil derfor svare: Privat barnevern – vi har ikke råd til å være foruten," var et av talepunktene til Erik Sandøy, administrerende direktør i Aleris Omsorg Norge, på Barnevernssambandets samling forleden.

Les hans tekst under "les mer."

 

Privat barnevern – har vi råd til å være foruten?

Av Erik Sandøy, Administrerende direktør i Aleris Omsorg Norge.

Mitt navn er Erik Sandøy. Jeg er sosialarbeider, jeg er grunder. Jeg er leder av Aleris Omsorg Norge, har jobbet i barnevernet i 38 år (siden 1977).

Når vi snakker om barnevernet synes jeg det er viktig å få frem at det å ha gode barnevernstjenester er en samfunnsmessig utfordring. Privat, kommersielt barnevern startet opp i 1991. Siden den gang har antallet barn i barnevernet økt med rundt 160 prosent.  I dag driver private rundt halvparten av institusjonsplassene og nesten 40 prosent av fosterhjemstiltakene for det offentlige.

Disse tallene viser at vi som er i bransjen løser denne oppgaven sammen. Disse tallene viser også tydelig at det ikke er noe spørsmål om barnevernet skal være enten offentlig eller privat. Begge ressursene trengs! Vi hadde ikke klart å løse disse utfordringene uten private. Spesielt innenfor rekruttering og oppfølging av fosterhjem er det nå store behov. Det betyr at vi må samarbeide enda bedre om å gjøre barnevernet bedre.

Vi som jobber med barnevern til daglig i private ideelle og ikke-ideelle virksomheter er fokusert på denne oppgaven. Vi er godkjent etter de samme kvalitetskriteriene av Bufetat. Vi har et godt samarbeid, fokus på å dekke barnas behov og arenaer vi kan møtes og diskutere fag og organisering.

Det er ikke slik at mitt hovedmål er å oppnå profitt til eierne. Jeg går på jobb for å skape gode barnevernstilbud. Men jeg synes det er viktig å frem at vi i det private må være bevisst ansvaret vi har for å forvalte offentlige midler slik at pengene kommer barna til gode.Vi har ansvar for å benytte midlene til å utvikle et godt barnevern.

Vi har ett, felles barnevern i Norge. Vi jobber for samme mål. Vi må løse barnevernsoppgavene sammen.

Jeg vil derfor svare: Privat barnevern – vi har ikke råd til å være foruten.

Legg til kommentar