Barn og Unge

Økt lærertetthet i Oslo-skolen? Bystyreflertallet avviser forslag

Økt lærertetthet i Oslo kommune? Bystyreflertallet avviser forslag

Bystyreflertallet vil - trolig - onsdag si nei til at Oslo kommune skal innføre krav til hvor mange elever det skal være pr lærer.

Forslaget kommer opp i bystyret på bakgrunn av et innbyggerinitiativ hvor det heter:

"Vi ønsker at i Oslo kommune skal innføre krav til hvor mange elever det skal være pr lærer i hver eneste time. Vi, innbyggerne i Oslo kommune, ønsker at alle barn skal ha en god oppvekst, like muligheter og gode vilkår for å bli sett og fulgt opp av sine lærere. Forskning innenfor flere områder har vist at elever som får undervisning i mindre grupper gjøre det bedre på skolen og senere i livet.

Vi ønsker at skolene i Oslo må ta mål av seg å levere den beste utdanningen mulig for våre barn, og dette gjøres ved å innføre et krav til lærertetthet i alle undervisningssituasjoner i Oslo kommune. Vi ber derfor bystyret om å behandle følgende forslag:

Fra skoleåret 2016/2017 innføres det krav til hvor mange elever det kan være pr lærer i timene i Oslo kommune.

Følgende er krav til maksimalt antall elever pr lærer, under undervisning, fra og med skoleåret 2016/2017:

1 - 4. trinn: 18 elever pr lærer

5 - 7. trinn: 20 elever pr lærer

8 - 10. trinn 22 elever pr lærer

Videregående opplæring: 22 elever pr lærer

I bystyret ser det ut til at Ap, SV og Rødt kan bli stående alene (med forbehold om at noen partier ennå ikke har tatt standpunkt) om å støtte intensjonen i innbyggerforslaget. Hva mener du? Om du vil påvirke; ta kontakt med bystyrepolitikerne i bystyrets kultur- og utdanningskomite.

Kommentarer   

0 #11 Thomas Tellander 17-05-2015 09:31
Tor Ivan Andersen har misforstått - lærertettheten i Oslo har ingenting med distriktene å gjøre, fordi skolen er kommunal, ikke statlig. Ta et oppgjør med deres egne lokalpolitikker e, ikke syt og klag om Oslo, slik litt for mange har som vane. Selve kravet om høy lærertetthet kan imidlertid alle sloss for, både i byene og i distriktene.
0 #12 Sverre Munthe 17-05-2015 13:25
På den ene siden har vi kostnaden, på den andre utdannelse. En kommune må ofte tenke kortsiktig og da er kostnadene det viktigste. Noe annet må vike for å få råd til flere lærere, men hva? Personlig hadde jeg helst sett 12 elever i barneskolen og 16 i ungdomsskolen, flere elever per lærer gir mindre tid til den enkelte og det blir lettere å falle igjennom.
0 #13 Siv Furunes 17-05-2015 13:29
I vår kommune stemte SV, AP og KrF for, mens H, V, SP fikk flertall mot forslaget. FrP var ikke tilstede. Lykke til i Oslo!
0 #14 Trygve Roll-Hansen 17-05-2015 18:17
Jo flere privatskoler vi får dessto mer aktuelt med norm for lærertetthet for å hindre at finansnæringen skummer fløte. Selvom det ikke er tillatt, vansklig å hindre store gevinster for privat skoleeiere for eksempl ved å investere i skolebygningen og så siden selge den med gevinst. For å unngå en dårligere skole også viktig å hindre mer midlertidighet som gjør det mindre aktuelt med kompetanseoppby gging. Videre uheldig med bare billige nyutdannede/vik arer og uten erfarne som kan dele sine erfaringer. Enda et moment som fører til at blå politikk gir dårligere skole er den konkuransen en legger opp til mellom lærere om høyere lønn, en konkurranse som tilsier at den enkelte ikke deler kunnskap med andre som da kan få lønnstillegg istedenfor en selv. Fokuset blir tatt bort fra undervisningen over til administrasjon og egen lønn.
0 #15 Laila Kongerød 19-05-2015 20:06
Forslaget om større lærertetthet er tuftet på godt folkevett, og en av flere viktig variabler for å få til bedre tilpasset opplæring. Derfor håper jeg politikerne nå vil forstå at når de bruker ressurser i starten av skoleløpet, så er det bedre anvente penger - enn når de må trå til når elevene starter på videregående.

Legg til kommentar