Barn og Unge

Mari Sanden: Ikke selg barnehager!

Mari Sanden: Ikke selg barnehager!

"Oslo er dårligste storby på barnehagedekning. Tusenvis av barn står på venteliste fordi byregjeringa ikke har maktet å bygge nok barnehager.

Barn som ikke går i barnehage går glipp av en rekke fordeler knyttet til språk, venner, og å forholde seg til andre barn. I tillegg blir hverdagen for barnefamilier uhåndterlig.

Det fins god statistikk over befolkningsutviklingen. Politikerne vet at byen vokser med om lag 10.000 innbyggere hvert år. Med denne kunnskapen har det borgerlige bystyreflertallet valgt en oppsiktsvekkende tafatt strategi for å møte befolkningsveksten: både i år og i fjor har politikere fra Høyre, Venstre, KrF og Frp sørget for å nedlegge forbud mot å bygge nye offentlige barnehager. De samme politikerne bestemte i stedet å selge 10 og konkurranseutsette 3 kommunale barnehager," skriver Mari Sanden, leder av Fagforbundet Oslo, blant annet.

Les mer nedenfor.

 

Ikke selg barnehagerAv Mari Sanden, leder av Fagforbundet Oslo

Oslo er dårligste storby på barnehagedekning. Tusenvis av barn står på venteliste fordi byregjeringa ikke har maktet å bygge nok barnehager.

Barn som ikke går i barnehage går glipp av en rekke fordeler knyttet til språk, venner, og å forholde seg til andre barn. I tillegg blir hverdagen for barnefamilier uhåndterlig.

Det fins god statistikk over befolkningsutviklingen. Politikerne vet at byen vokser med om lag 10.000 innbyggere hvert år. Med denne kunnskapen har det borgerlige bystyreflertallet valgt en oppsiktsvekkende tafatt strategi for å møte befolkningsveksten: både i år og i fjor har politikere fra Høyre, Venstre, KrF og Frp sørget for å nedlegge forbud mot å bygge nye offentlige barnehager. De samme politikerne bestemte i stedet å selge 10 og konkurranseutsette 3 kommunale barnehager.

Resultatet ble misfornøyde foreldre og ansatte der 1 av 3 valgte å skifte jobb. De ansatte fikk en dårligere pensjonsavtale, med det ble likevel minimalt økonomisk besparelse. Nå sier utdanningsbyråd Anniken Hauglie (H) at de har lært, og lover å ikke selge eller konkurranseutsette flere barnehager. Det er et løfte som det er all grunn til å ta med en stor klype salt.

Høyre er helt avhengig av å samarbeide med Frp. Signalene fra Oslo Frp den siste tida tyder absolutt ikke på at privatiseringsiveren der er borte. Carl I. Hagen og Camilla Wilhelmsen i Frp vil i framtidige forhandlinger med Høyre, Venstre og KrF kreve at flere barnehager selges. De samme fire partiene har innført forbud mot å la kommunen bygge nye barnehager. Ingen av partiene har gitt signal på at dette er problematisk. Det er det derimot for foreldrene som mangler barnehageplass.

Høyre mangler gjennomføringsevne. Allerede i 1999 lovte dem full barnehagedekning i Oslo. Siden da har de ledet byregjeringa og hatt politisk ansvar for barnehager. Barnehager er rett og slett ikke en viktig nok sak i partiet.

I 2015 er det fortsatt tusener av barn som venter på barnehageplass. Fastlåste ideologiske standpunkter er tydeligvis viktigere enn å finne gode løsninger for småbarnsforeldre.

Fagforbundet Oslo mener det er på høy tid å oppnå full barnehagedekning. Kommunen må få lov til å bygge barnehager, og politikerne må ha vilje for å få det til. Det må prioriteres ressurser til å bygge og drive barnehagene.

Mens det borgerlige flertallet i Oslo har somlet i snart to tiår, har de rødgrønne en plan for barnehagene i byen. De vil innføre moderat eiendomsskatt på de dyreste boligene, og bruke inntektene direkte til en nødvendig styrking av eldreomsorg, og til å sørge for at det bygges nok barnehageplasser og innføre to barnehageopptak i året. Det er en plan vi tror på.

(publisert i Dagsavisen 16. juni 2015)

Legg til kommentar