Barn og Unge

De yngste barna i barnehagen

De yngste barna i barnehagen

Byrådet er pålagt å legge fram sak for bystyret med tiltak for å sikre kvalitet for de yngste barna i barnehagen og motivere til at barn starter tidligere i barnehagen.

Og byrådet bruker store ord, men hva tenker ansatte og foreldre om realiteten bak ordene? Sånn presenterer byrådet saken:"Byrådet har som visjon å tilby landets beste barnehager også for de yngste barna. 

Stadig flere 1-2-åringer går i barnehage. Per 31.12.2014 gikk det over 13 300 1-2-åringer i Oslobarnehagen. Antall og andel 1-2-åringer vil sannsynligvis stige i årene fremover som følge av økt barnebefolkning og økt etterspørsel etter plass for de yngste. 

Byrådets mål er å tilby høy kvalitet og en trygg og god læringsarena for alle barn – også for de yngste. For de yngste barna er det særskilt viktig å ha gode rutiner, kunnskap og kompetanse for å ivareta deres behov og utvikling. 

Høy kvalitet på barnehagetilbudet for de yngste bidrar til en god start på livet og gir et godt gunnlag for videre utdanning. De yngstes behov og utviklingssteg stiller krav til en noe annen oppfølging enn de eldre barna. For alle barn, men spesielt for de yngste, er trygghet, omsorg, forutsigbarhet og gode relasjoner til voksne og andre barn basis for en positiv utvikling for den enkelte. 

I denne saken gjøres det rede for dagens situasjon for de yngste barna. Det redegjøres også for relevant forskning på området. Byrådet legger til grunn at økt kvalitet for de yngste skal sikres innenfor rammene av dagens gruppestørrelser og bemanning i Oslobarnehagen. Videre vil byrådet foreslå tiltak knyttet til videreutvikling av rutiner og tiltak for å motivere foresatte til å sende sine barn tidligere i barnehage. De ansattes kompetanse er avgjørende for at de yngste barna opplever trygghet, tilknytning, omsorg, forutsigbarhet og gode relasjoner og gruppetilhørighet i våre barnehager."

Saken skal nå behandles i bystyret. Kom gjerne med innspill i kommentarfeltet nedenfor.

Kommentarer   

+1 #1 May Erna Karlsen 28-06-2015 15:45
Hun sier: "De ansattes kompetanse er avgjørende..." Da bør hun og bystyret sørge for flere utdannede barnehagelærere i Oslo sine barnehager. Det mangler altfor mange.
0 #2 Anne-May Enger 28-06-2015 15:59
Innenfor dagens gruppestørelse og bemanning... Det er vel først og fremt her man må gjøre noe for å gi små barn best mulig trygghet, omsorg og tilhørighet!
0 #3 Stein Are Sellevoll-Klubbenes 28-06-2015 17:56
1. barn under fylte to år teller 3 ekvivalenter (mot dagens 2)
2. bemanningesøkin gen dette fører til settes av til fagpedagog med masterutdanning

Små steg i riktig retning på flere områder: bemanning, pedagoger og utdanning-lønne r-seg.

3. Helst ha et opptak i året (vet dette kan være upopulært, men mange utskiftninger i en barnegruppe er også ustabilt for barn), sekundært maks 2 (januar)

Legg til kommentar