Barn og Unge

Svein Sjøberg: Pisafisering av norsk skole

Svein Sjøberg: Pisafisering av norsk skole

En kritisk PISA-gjennomgang av professor Svein Sjøberg.

Norsk skole er under sterkt reformpress. Reform-initiativene er mange, og de har ulike opphav og årsaker. Dels handler det om å finne løsninger på åpenbare mangler i skolen, dels skapes reforminitiativer som følge av konkurransen mellom politiske partier om velgernes gunst. En stadig viktigere kilde til skolereformer i Norge er internasjonale sammenlignende skolestudier, som PISA, TIMMS og TALIS.

OECDs PISA-prosjekt har forandret norsk skole. Men PISA-prosjektet er ikke et pedagogisk prosjekt, det er et politisk prosjekt, og det må forstås som et samfunnsfenomen. Det dreier seg om globalisering av utdanningssektoren, om troen på at marked alltid er bra og at konkurranse fremmer kvalitet, både mellom elever, skoler, lærere og ikke minst mellom nasjonene.

I boka «Reformideer i norsk skole» har professor Svein Sjøberg en kritisk gjennomgang av noen viktige sider ved PISA-prosjektet. Jeg anbefaler boka, og legger ut Sjøbergs kapittel som pdf-fil nedenfor.

Kommentarer   

0 #1 Tone-Lise Benitt Kongsøre 06-07-2015 06:42
Mer presist går det ikke an å få sagt det! Dette må politikere nå snart ta innover seg!
0 #2 Johannes Sjølie 07-07-2015 05:05
Det var overraskende å se den faglige kritikken av PISA-prosjektet fra brede vitenskaplige miljøer. Det har jo vært en almen oppfatning i mange år at PISA-testene er et nyttig redskap for å evaluere norsk skole. Her dokumenteres det at testresultatene ikke er objektive fakta som kan nyttes til å forbedre skolen, men argumenter for å ri politiske kjepphester.
0 #3 Tore G. Bareksten 07-07-2015 05:07
Norge har fått "dårlige" målinger i matematikk på omtrent alle PISA målinger og desperate politikere har i over 10 år prøvd å løse dette ved å gi elevene flere matematikktimer . Man kutter i fag som ikke måles av PISA, fordi OECD mener disse fagene ikke fremmer globalt økonomisk samarbeid. Kreative fag, praktiske fag, valgfag, fag som evelene opplevde som pustehull i en teoritung skoledag og som formidlet norske tradisjoner og kultur er slaktet. Keg kan ikke like mye matte og fysikk som Sjøberg, men i 30 år som lærer har jeg sett at elever som får 5-6 i andre fag får 3-4 i matematikk. Tanken min er at kanskje kunne man etter over 10 år med å tilpasse elevene til faget prøve å tilpasse faget til elevene? Gjøre mamtetikk mer praktisk og virkelighetsnær ? Legge like mye vekt på hoderegning som kalkulatorbruk? Når jeg sitter vakt på heldagsprøver i matte for elever jeg har iandre fag, får de av og til oppgaver av typen: Hva vil et brød koste hvis disse ingrediensene til 100 brød koster følgende..... Jeg forstår ikke hvordan elevene går fram, men når det stolt leverer oppgaver hvor en kneip koster 400 kr på stykk, får jeg en følelse av noe av teorien i faget har blitt en boble isolert fra norsk praktisk virkelighet og det voksenlivet skolen bør forberede elevene på.

Legg til kommentar