Barn og Unge

Svein Sjøberg: Pisafisering av norsk skole

Svein Sjøberg: Pisafisering av norsk skole

En kritisk PISA-gjennomgang av professor Svein Sjøberg.

Norsk skole er under sterkt reformpress. Reform-initiativene er mange, og de har ulike opphav og årsaker. Dels handler det om å finne løsninger på åpenbare mangler i skolen, dels skapes reforminitiativer som følge av konkurransen mellom politiske partier om velgernes gunst. En stadig viktigere kilde til skolereformer i Norge er internasjonale sammenlignende skolestudier, som PISA, TIMMS og TALIS.

OECDs PISA-prosjekt har forandret norsk skole. Men PISA-prosjektet er ikke et pedagogisk prosjekt, det er et politisk prosjekt, og det må forstås som et samfunnsfenomen. Det dreier seg om globalisering av utdanningssektoren, om troen på at marked alltid er bra og at konkurranse fremmer kvalitet, både mellom elever, skoler, lærere og ikke minst mellom nasjonene.

I boka «Reformideer i norsk skole» har professor Svein Sjøberg en kritisk gjennomgang av noen viktige sider ved PISA-prosjektet. Jeg anbefaler boka, og legger ut Sjøbergs kapittel som pdf-fil nedenfor.