Barn og Unge

En Aktivitetsskole for alle barn?

En Aktivitetsskole for alle barn?

En mor, Anne, påpeker at Aktivitetsskolen slett ikke er for alle  barn:

"Jeg leste Guri Waalen Borch sitt innlegg i Akers Avis 24. juni om at ”Ingen barn skal måtte stå utenfor Aktivitetsskolen”. Jeg synes det er så flott det hun skriver, og jeg er så hjertens enig i at ingen barn skal måtte stå utenfor Aktivitetsskolen. Det er flott at SV går til valg på gratis halvdagsplass for alle!

Men jeg fikk samtidig en brennende trang til å skrive til dere politikere. Jeg er vanligvis ikke den typen som publiserer mine meninger i aviser eller sosiale medier. Men da jeg fikk denne anledningen, så grep jeg muligheten. For det er ikke sånn at alle barn som ikke går på AKS står utenfor AKS på grunn av økonomi. Noen barn står utenfor AKS på grunn av at de har noen spesielle behov, større eller mindre, som gjør at de trenger noe ekstra. Og dette ekstra finnes det ikke ressurser til. Disse barna går hjem når klokka ringer ut fordi de ikke får være med i fellesskapet på grunn av behovet for ekstra oppfølging.

Det var hjerteskjærende å se den kvelden alle barna var på den flotte sommeravslutningen på AKS, mens et lite barn gikk fra dør til dør i nabolaget og ikke kunne forstå at absolutt alle vennene var borte på samme tid! Et lite barn som håper at det en dag kan vokse av seg de tingene det strever med, slik at dette barnet også kan få gå på AKS. Og grusomt å være den moren som vet at det nok ikke kommer til å skje. Som ser et lite barn som har så inderlig lyst til å være på AKS med de andre barna i klassen, men som ikke takler det fordi det ikke får den oppfølgingen det trenger på grunn av at det mangler ressurser til dette. Er dette Oslo verdig? Synes politikerne at dette er greit?" skriver Anne. Og selvsagt er dette ikke greit!

Les hele hennes tekst nedenfor.

 

Her er hele Annes tekst:

Jeg leste Guri Waalen Borch sitt innlegg i Akers Avis 24. juni om at ”Ingen barn skal måtte stå utenfor Aktivitetsskolen”. Jeg synes det er så flott det hun skriver, og jeg er så hjertens enig i at ingen barn skal måtte stå utenfor Aktivitetsskolen. Det er flott at SV går til valg på gratis halvdagsplass for alle!

Men jeg fikk samtidig en brennende trang til å skrive til dere politikere. Jeg er vanligvis ikke den typen som publiserer mine meninger i aviser eller sosiale medier. Men da jeg fikk denne anledningen, så grep jeg muligheten. For det er ikke sånn at alle barn som ikke går på AKS står utenfor AKS på grunn av økonomi. Noen barn står utenfor AKS på grunn av at de har noen spesielle behov, større eller mindre, som gjør at de trenger noe ekstra. Og dette ekstra finnes det ikke ressurser til. Disse barna går hjem når klokka ringer ut fordi de ikke får være med i fellesskapet på grunn av behovet for ekstra oppfølging. Jeg synes heller ikke at dette er Oslo verdig!

Barn med spesielle utfordringer, som kanskje allerede strever med det sosiale og virkelig trenger sosial trening og gode venner, blir stående utenfor AKS fordi det ikke finnes ressurser til å gi dem det de trenger i AKS-tiden. Det er på AKS planer blir lagt for vennebesøk om kvelden, og det er på AKS det foregår fritid, lek og moro sammen med venner i klassen. Den som står utenfor dette går glipp av masse moro, læring, glede og vennskap!

Det var hjerteskjærende å se den kvelden alle barna var på den flotte sommeravslutningen på AKS, mens et lite barn gikk fra dør til dør i nabolaget og ikke kunne forstå at absolutt alle vennene var borte på samme tid! Et lite barn som håper at det en dag kan vokse av seg de tingene det strever med, slik at dette barnet også kan få gå på AKS. Og grusomt å være den moren som vet at det nok ikke kommer til å skje. Som ser et lite barn som har så inderlig lyst til å være på AKS med de andre barna i klassen, men som ikke takler det fordi det ikke får den oppfølgingen det trenger på grunn av at det mangler ressurser til dette. Er dette Oslo verdig? Synes politikerne at dette er greit? Jeg skulle så inderlig ønske at noen politikere turte å ta opp dette spørsmålet. Jeg skulle så inderlig gjerne ønske at SV kunne gå til valg på at absolutt alle barn skulle få anledning til å delta i Aktivitetsskolen med nødvendige ressurser – uansett fungering og behov!

Jeg vet at dette gjelder mange barn, jeg kjenner selv til mange konkrete tilfeller. Disse barnas situasjon berører meg så sterkt at tårene renner mens jeg skriver. Hvem skal stå opp for de barna som strever på grunn av funksjonsnedsettelser av forskjellige slag? Jeg ønsker så inderlig gjerne at dere politikere, uansett partitilhørighet, har mot til å tale disse barnas sak!

Hilsen Anonym

 

Dette er artikkelen fra Guri Waalen Borch, som er utgangspunktet for kommentaren:

 

Ingen barn skal måtte stå utenfor Aktivitetsskolen

Mange barn av foreldre med lav inntekt får ikke delta i lek og læring på AKS. SV går derfor til valg på gratis halvdagsplass for alle.

Gjennom Tøyen-Munchavtalen i 2013 fikk SV innført gratis halvdagsplass på Aktivitetsskolen (AKS, tidligere kalt SFO) på Tøyen skole. Det har ført til at 99 % av barna nå går på AKS, i motsetning til i 2012, da kun 29 % av barna deltok.

Alna bydel er en av tre bydeler i Oslo med lavest deltakelse på Aktivitetsskolen. Blant de ti skolene i Oslo med lavest deltakelse, ligger fire i bydel Alna. På flere vestkantskoler deltar absolutt alle. Økonomi er avgjørende for hvorvidt foreldrene sender barna sine på AKS, viser erfaringene fra Tøyen. Det betyr at mange barn holdes utenfor leken på grunn av foreldrenes økonomi, og går glipp av verdifull læring innenfor språk, lesing, regning og sosiale ferdigheter.

SV har fokus på kvaliteten i AKS, blant annet på at kultur, idrett og musikk skal være en integrert del av tilbudet.

Selv var jeg nylig på Ellingsrudåsen AKS’ sommeravslutning som forelder til en førsteklassing. Det var rørende å se hva barna hadde øvd på og lært seg; å se gleden deres over å danse til somalisk, marokkansk og norsk musikk. Noen av de eldre barna hadde lært seg riverdance. Barna hadde også sådd og fått planter til å vokse og gro, og de hadde høytlesning om ting de har lært i løpet av de siste ukene.

Det er bare ikke riktig at mange barn som gjerne vil delta i dette fellesskapet, må gå hjem når klokka ringer ut, og ikke får være med. Det er ikke vårt velferdssamfunn verdig at mange av dem som trenger det mest, går glipp av viktig lek, sosial utvikling og læring fordi foreldrene ikke har råd til en plass. Vi i SV går til valg på at alle barn skal få gratis halvdagsplass på AKS, uansett hvor de bor i byen. Det kan ikke være sånn at barn som vokser opp på Bygdøy har alle muligheter, mens mange barn i bydel Alna forblir utenfor. I Aftenposten den 18.03 refereres det til dette fenomenet som «klasseskille etter skoletid». Et slikt klasseskille er ikke Oslo verdig.

Guri Waalen Borch, Ellingsrudåsen, bystyrekandidat for SV.

Kommentarer   

0 #1 J. M. Rinde 10-07-2015 09:43
Her påpeikar Guri Waalen Broch eit område som krev fagleg og politisk innovasjon. Aktivitetsskole n er eit viktig tilbod, men den burde vera gratis for alle foreldre. Rett nok viser planen gradert betaling etter foreldra sitt inntektsgrunnlag.

I Oslo kommune har Aktivitetsskule n likevel eit utviklingspoten siale kvalitetsmessig . For det første er det ved mange skular svært lite eigna og funksjonelle lokaler. Sidan dette først og fremst er ein oppbevaringssta d for barn etter undervisningsti da, er det stort sett frileiken som står i fokus, og det er bra. Men i desse lokala er det ofte eit svært høgt støynivå på grunn av lite areal pr. elev, minimalistisk interiør og nedslitne lokaler. Når støynivået vert høgt fører det til at elevane må skrike når dei skal prate. På sikt fører dette ofte til håse stemmer og stemmeproblem for den enkelte. Høgt aktivitetsnivå og høg stemmebruk fører gjerne til langvarige stemme/helsepro blem. For det andre forsterkar slike støyfylte lokaler problematikken for elevar med ADHD tendensar. Ein viktig profylaktisk tiltak er difor at desse lokala for Aktivitetsskule n vert opprusta, slik at akustikken ikkje medfører helseproblem.

Her har verneombod og Arbeidstilsyn ein jobb å gjera. Dei tek ofte lett på godkjenningsord ningar for lokalitetar i skolebygga i Oslo kommune, rett og slett fordi Osloskulen ikkje er oppdatert etter tidas moderne krav, og eit stort etterslep på bygging av nye skulebygg.

Oslo kommune er ein rik by. Aviser og media har skildra mange uheldige sider ved det manglande politiske engasjementet for ei representativt opprusting av gamle skular og bygging av nye i tråd med moderne pedagogikk.

Når ein ser desse flotte 100 år gamle offentlege Osloskulane i byen som er arkitektoniske perler, kan ein undra seg over den "laissez-faire" haldninga som dagens politikarar eksponerer i høve til å prioritera gode arbeidsmiljø for den oppveksande generasjon.

Legg til kommentar