Barn og Unge

Redd Damvokteren friluftsbarnehage

Redd Damvokteren friluftsbarnehage

Skal en privat barnehageeier kunne legge ned driften og si opp de ansatte - for så å åpne på nytt etter noen uker med nye barn og nye ansatte? Det er dette Oslos politikere nå må ta stilling til.

"Den private barnehagen i Damvokterboligen på Kampen avvikles fordi eier angivelig ikke "orker mer" i møte med en vanskelig rehabiliteringssak, i et bygg eid av Oslo Kommune.

Realiteten er at barn og ansatte har fått oppsigelse, med to og tre måneders varsel. Vår oppfatning er at eier bruker avvikling som virkemiddel for å kvitte seg med både ansatte og foreldre som stiller kritiske spørsmål til driften og ledelsen. Det kan vises til dokumentasjon for denne påstanden.

Det er drøyt - DRØYT - at en privat driver fritt kan avvikle en sentral institusjon i bydelen, som mange er glade i og avhengige av, med dramatiske konsekvenser for alle, ikke minst barna. Det kan heller neppe være den politiske intensjonen bak Oslos satsing på private barnehager. Og drøyest blir det hvis eiers intensjon er å åpne barnehage på nytt ved anledning, på samme adresse, men med nye barn og nye ansatte.

En mulig ny driver står klar til å overta både ansatte og barn, dersom muligheten blir gitt. Alternativet er at ansatte mister jobben, barna spres, og bygget (som kun er regulert til barnehage) blir stående tomt fra 1. september.

Skal en privat barnehageeier kunne legge ned driften og si opp de ansatte - for så å åpne på nytt etter noen uker med nye barn og nye ansatte? Det er dette Oslos politikere nå må ta stilling til.

For foreldre og barn er det snakk om en barnehageplass, for de ansatte handler det om jobbtrygghet, for Kampen står det om nærmiljøet og for Oslo er det sentrale spørsmålet hvem som skal få drive velferdstjenester på innbyggernes vegne.

En samlet foreldregruppe kjemper nå for å overbevise politiske myndigheter og administrasjon om at fornuft, moral og etikk må trumfe kontraktsjuss, når flere enn 20 barns velferd står på spill," skriver foreldregruppen.

De fører en viktig kamp, som jeg støtter.