Barn og Unge

Et foreldreopprør i Oslo-skolen

Et foreldreopprør i Oslo-skolen

Vi har fått et foreldreopprør i Osloskolen. Foreldre som vil ha en god offentlig skole som forbereder barna på framtida: Mer tid til læring, fordypning og kritisk tenkning, og mindre tid på testing.

Dette er kjernen i kritikken fra foreldreopprøret:

- Overdreven bruk av prøver, tester og vurderinger.

- Prestasjonsorientert drilling i basisferdighetene lesing, skriving og regning på bekostning av andre fag.

- Undervisning som spisses mot det elevene og skolen skal måles på. Såkalt «teaching to the test».

- Resultatlønn til lærere og rektorer basert på hvilke elevresultater de kan vise til.

- Mangel på reell ytringsfrihet for lærere og rektorer som blir avkrevd lojalitet til systemet.

- Undergraving av lærerprofesjonen gjennom politisk detaljstyring.

Som folkevalgt heier jeg på engasjerte foreldre som slåss for en god skole. Det gir grunnlag for gode debatter og kloke innspill til de saker bystyret behandler.

Kommentarer   

+2 #1 Kjella Aasheimowitch 29-07-2015 04:34
Dagens modell gjør mange barn til tapere i det lange løp. Dette da testekulturen skaper angst og ubehag istedenfor å skape nysgjerrighet og glede ved å gå på skolen. Fjern testene som det har gått inflasjon i og la barna få gleden med å lære uten å hele tiden skulle måles. Det er tidsnok krav som skal fylles, men veien dit er forskjellig all den tid at alle barn er ulike.
+2 #2 Espen N Wettre 29-07-2015 06:32
Det kan virke som om testregimet er til for å lage et inntrykk av at Høyres skolepolitikk er overlegen andres. Når vi vet at mange av de svakeste elevene ikke tar testene, samt at elevene trenes spesielt til å bli gode i tester, kan man lure på hvor de egentlig vil med dette. Konservativ i ordets dårligste forstand.
+1 #3 Ina Andreassen 29-07-2015 08:09
Oslo har ofte de mest engasjerte og oppegående foreldrene. Skulle ønske denne kampanjen ble nasjonal.
+1 #4 Rune 29-07-2015 09:02
Nå er vel ikke de testene som er nå så veldig omfattende. Noe som derimot er bekymringsverdi g med utviklingen i norsk skole de siste 10-12 årene er skjemaveldet som norske lærere må forholde seg til. Under daværende kunnskapsminist er Kristin Halvorsen satte den rødgrønne regjeringen igang en byråkratisering av skolevesenet som norske lærere må følge opp med å bruke uforholdsmessig mye tid på. Dette er tid og energi som lærere skulle ha brukt på læring, ikke brukt på å fylle ut meningsløse skjemar innført av maktarrogante politikere med makt- og reguleringsbeho v.
0 #5 Øystein Moe 29-07-2015 09:32
Når elever kan trenes opp før en test, er testen meningsløs, da kartlegger den ingenting, Annet enn at elevene gjør det strålende fordi de er trent opp til å gjøre det bra før en prøve. Hadde en derimot testet elevene uten å trene de først kunne muligens testene kartlagt ting. Dessuten desvsvakeste elevene tar jo ikke testene så de blir jo ikke kartlagt. Og resultatet av testene blir offentliggjort for Gud og hvermann, så alle ser jo att sånne resultater har den skolen. Jævla taperskole, der vil ihvertfall ikke jeg gå. Og det må jo være elendige lærere der siden skolen har dårlig resultat. Offentlig uthenging av lærere, meningsløst i
0 #6 Toril Fjæran-Granum 29-07-2015 10:27
Testing må til for å skape grunnlag for bedre individuelt tilpasset undervisning og de bør derfor tilpasse testene til dette formålet v å tenke gjennom HVA som måles og HVORDAN resultatene skal brukes
0 #7 Siri Broch Johansen 29-07-2015 12:25
Det var da en merkelig ting å si, Ina. Hva vet du om engasjementet og oppegåenheta til foreldre ellers i landet? Jeg tror foreldre i Oslo reagerer mer fordi testregimet i Oslo går godt utenpå regimer noe som helst annet sted i landet. Min datters skolehverdg ligna ingenting på det som jeg leser om osloskolen. Vi hadde ikke behov for å engasjerer oss på den måten som osloforeldre nå gjør. Og godt er det.
+1 #8 Trine Ødegaard 29-07-2015 12:26
Hva med et nasjonalt fellesopprør mot nasjonale prøver? Er det noe foreldre vil støtte?
0 #9 Ina Andreassen 29-07-2015 12:28
Kjempefint om andre deler også tar tak, fordi det er ikke bare Osloskolen som sliter med puggeskole og testfanatisme. Har hatt barn i skole siden 2001 og hvert lærer i endel år så jeg har ennå ikke støtt på foreldre som er så engasjert, eller har mye kunnskap om skole. Det er vel ingen hemlighet at osloskolene har de høyest utdannede foreldre, selv om det kanskje ikke har så mye å si alle steder. Håper selvsagt at flere foreldre engasjerer seg mot den blåvridde skolereformen.
0 #10 Roy Tennebø 29-07-2015 13:23
Endelig kommer dette etterlengtede opprøret, et opprør mot feilet skolepolitikk

Legg til kommentar