Barn og Unge

Et foreldreopprør i Oslo-skolen

Et foreldreopprør i Oslo-skolen

Vi har fått et foreldreopprør i Osloskolen. Foreldre som vil ha en god offentlig skole som forbereder barna på framtida: Mer tid til læring, fordypning og kritisk tenkning, og mindre tid på testing.

Dette er kjernen i kritikken fra foreldreopprøret:

- Overdreven bruk av prøver, tester og vurderinger.

- Prestasjonsorientert drilling i basisferdighetene lesing, skriving og regning på bekostning av andre fag.

- Undervisning som spisses mot det elevene og skolen skal måles på. Såkalt «teaching to the test».

- Resultatlønn til lærere og rektorer basert på hvilke elevresultater de kan vise til.

- Mangel på reell ytringsfrihet for lærere og rektorer som blir avkrevd lojalitet til systemet.

- Undergraving av lærerprofesjonen gjennom politisk detaljstyring.

Som folkevalgt heier jeg på engasjerte foreldre som slåss for en god skole. Det gir grunnlag for gode debatter og kloke innspill til de saker bystyret behandler.