Barn og Unge

Kommunesektorens fagfolk må bli en viktigere premissleverandør

Kommunesektorens fagfolk må bli en viktigere premissleverandør

Vi må få på plass en ytringskultur i offentlig sektor.

Enkelte hevder at kommune- og fylkestingsvalg egentlig ikke er så viktig. Er det en gruppe som med god grunn vet at det er viktig hvem som styrer i kommuner og fylker, så er det nettopp lærerne. Lærerne fikk i fjor, gjennom tariffkonflikten og streiken mot KS, til fulle erfare at det er kommune- og fylkeskommuner som er skoleeiere og setter viktige rammebetingelsene for å utvikle en god skole. Herunder hvorvidt skolen skal preges av testing- og kontroll eller en samarbeids- og tillitskultur.

Skolefolk skal ikke først og fremst ha sin lojalitet hos rådmannen eller skoledirektøren, men til eget fag og til elevene. Lærerprofesjonens etiske plattform er klok når den presiserer at profesjonen bruker ytringsfriheten og deltar aktivt på faglige og utdanningspolitiske arenaer, for gjennom dette å ta ansvar for å varsle når rammevilkår skaper faglig og etisk uforsvarlige tilstander.

Politisk og moralsk er det innbyggerne som er den egentlige oppdrags- og arbeidsgiver både for folkevalgte og kommunalt ansatte. Lærernes lojalitet skal ligge hos elevene  for å fremme deres beste.

Dette skriver jeg om i bladet Utdanning, Utdanningsforbundets blad. Artikkelen ligger på nett, og kommer i trykt blad. Les hele artikkelen på linken nedenfor.