Barn og Unge

Ikke språkkartlegging av alle 3-åringer

Ikke språkkartlegging av alle 3-åringer

Utdanningsforbundet er kritisk til massekartlegging.

"Oslo kommune har vedtatt at «det etableres obligatorisk språkkartlegging av alle 3-åringer i forbindelse med 3-årskontrollen på helsestasjon eller i barnehagene».

Kartlegging av barn betyr at personalet i barnehagen samler inn informasjon om ditt barns ferdigheter. Slik informasjon regnes som sensitive personopplysninger. Den kan derfor ikke uten videre samles inn av personalet. Barnehagen må ha samtykke fra deg for å gjøre dette.

Utdanningsforbundet Oslo er uenig i at det er nødvendig og hensiktsmessig å kartlegge alle treåringer. Noen barn har et klart behov for kartlegging, og for dem er det viktig at dette blir gjennomført. Den faglige vurderingen hver barnehagelærer gjør, i samarbeid med foreldre, barnehagestyrer og andre fagfolk, danner grunnlaget for å bruke vår fagkompetanse der den behøves mest.

Hvis alle barn skal kartlegges, må barnehagelæreren i mange tilfeller bruke av sin tid til å kartlegge barn som ikke trenger det, fremfor faktisk å være sammen med barna i andre aktiviteter. Dette vil påvirke innholdet i barnehagen, og det vil gå ut over selve språkstimuleringen. Det er i relasjonene barna utvikler språket, og da er det viktig at de voksne er tilgjengelige for barna.

Foreldre vil nå trolig få et tilbud om språkkartlegging, eller en oppfordring til å samtykke til dette. Det betyr ikke at man må ta imot tilbudet. Vi i Utdanningsforbundet Oslo anbefaler at foreldre, i samarbeid med barnehagelæreren, vurderer om det er nødvendig med kartlegging av ditt barn.

Det er viktig at foreldre blir presentert for alle sider ved kartlegging før de underskriver på et samtykkeskjema. Dette kalles et informert samtykke, noe loven stiller krav til ved kartlegging av enkeltbarn. Hvis foreldrene ikke opplever at de blir presentert for et nyansert bilde av kartlegging, vil vi anbefale at man tar opp dette med styrer og samarbeidsutvalget i barnehagen," skriver Aina Skjefstad Andersen, leder av Utdanningsforbundet i Oslo.

Kommentarer   

+2 #1 Henrik Rosså 18-08-2015 06:58
kanskje på tide at me snart får ein test av politikarane også
+3 #2 Sindre Bakker Tysdal 18-08-2015 07:03
Sikkert godt ment, men nok en gang innføres en tidstyv i stedet.
+1 #3 Henrik Rosså 18-08-2015 07:04
alle skuleproblem skal løyast av kartlegging

Legg til kommentar