Barn og Unge

Oslo-skolen: Vi må bygge ned test- og kontrollregimet

Oslo-skolen: Vi må bygge ned test- og kontrollregimet

Simon Malkenes, lektor i Oslo-skolen og forfatter av boka "Bak fasaden" utfordrer.

Og han har selvsagt rett: I Osloskolen undergraves lærerprofesjonen gjennom politisk detaljstyring fra Rådhuset.

Rektorenes lønn er gjort avhengig av gode testresultater. Derfor har rektor egeninteresse i at de elever som ikke vil nå høyt opp i prøveresultater blir fritatt. Skolene pugger nå på skoleprøver på bekostning av andre fag.

Vi må bygge ned test- og kontrollregimet, ved blant annet å fjerne Osloprøvene, og sørge for at Osloskolen ikke har flere obligatoriske prøver enn landet forøvrig. Vi må få en skole basert på samarbeid og tillit. Tillit til lærernes profesjonelle vurdering og deres faglighet.

Vi må få på plass en tillitskultur. En gjensidig tillitskultur. Den som gir tillit får som oftest tillit tilbake. Tillit er ikke noe man krever, men noe man opparbeider seg over tid. Og den forutsetter at vi gir slipp på kontroll og rapporteringsregimet. Skolen og lærerne må få pedagogisk frihet. Litt, men naturligvis ikke helt bokstavelig: Jeg gir blaffen i hvordan du løser oppgaven, men: målet er at du skal oppnå disse resultatene, innen denne dato. Trenger du bistand får du selvsagt det. Det er på resultatene myndiggjorte medarbeidere skal måles.

Lærerne må få tid til å være lærere. Tid til å få brukt deres faglighet. Da er også lærertetthet viktig. Det må innføres en norm i grunnskolen som tilsier 15 elever pr lærer de 4 første årene, og 20 elever pr lærer etter det.

Hør hans utfordring på link nedenfor.