Barn og Unge

Osloskolen: Rydd opp, nå!

Osloskolen: Rydd opp, nå!

Kravet om å levere gode testresultater i Oslo-skolen står i veien for å hjelpe de mest sårbare barna. Slik kan vi ikke ha det, skriver Foreldreopprør i Osloskolen.

"Klassekampen har avdekket en av de største skandalene i norsk skole: Det jukses på kartleggingsprøvene som skal identifisere lærevansker blant de svakeste barna. Men i stedet for å ta ansvar og rydde opp, omtaler direktøren for Utdanningsetaten i Oslo, Astrid Søgnen, oppslagene som «useriøs journalistikk» (2. oktober). De mange vitnesbyrdene om at de mest sårbare barna ofres i et system på grunn av de voksnes prestisje, tas ikke på alvor av Utdanningsetaten i Oslo. De blir arrogant avfeid med statistikk og tall. Statistikk og tall som vi ikke kan stole på.

Hvor lenge har de ansvarlige i Utdanningsetaten i Oslo visst at deres egne tall indikerer juks? I hvilken grad pålegges lærere å gjennomføre øveprøver i forkant av de obligatoriske testene? Hvor vanlig er det at de andre fagene som musikk, samfunnsfag, kunst og håndverk som blir borte fra undervisningen i perioder det er øves til disse prøvene? I hvilken grad opplever lærere at de har lojalitetskrav og munnkurv og at de ikke kan uttale seg om kritikkverdige forhold?

Kravet om å levere gode testresultater i Oslo-skolen står i veien for å hjelpe de mest sårbare barna. Slik kan vi ikke ha det," skriver Foreldreopprør i Osloskolen. Les hele innlegget under "les mer."

 

Osloskolen: Rydd opp, nå!

Av Foreldreopprør i Osloskolen

Klassekampen har avdekket en av de største skandalene i norsk skole: Det jukses på kartleggingsprøvene som skal identifisere lærevansker blant de svakeste barna. Men i stedet for å ta ansvar og rydde opp, omtaler direktøren for Utdanningsetaten i Oslo, Astrid Søgnen, oppslagene som «useriøs journalistikk» (2. oktober). De mange vitnesbyrdene om at de mest sårbare barna ofres i et system på grunn av de voksnes prestisje, tas ikke på alvor av Utdanningsetaten i Oslo. De blir arrogant avfeid med statistikk og tall. Statistikk og tall som vi ikke kan stole på.

Lærere og foreldre forteller om juks på kartleggingsprøvene i Oslo-skolen. Utdanningsetatens egne tall avdekker juks på kartleggingsprøvene i Oslo-skolen. Skolenes egne prøveplaner viser at det øves til kartleggingsprøvene. Skoler har som resultatmål at ingen seks- og sjuåringer skal score under bekymringsgrensen på kartleggingsprøvene ifølge egne strategiske planer. Men kartleggingsprøver har bare ett formål: De skal identifisere de barna som trenger ekstra hjelp. Prøvene måler altså ikke kvaliteten på undervisningen. Likevel er barnas resultater på kartleggingsprøvene ett av kriteriene som rektorene blir målt på ifølge VG (2013).

Når man jukser på prøvene som skal avdekke lærevansker, kan lærevansker bli oversett. Dette gjør oss dypt urolig. Det er på høy tid at det opprettes en uavhengig gransking av Oslo-skolen. Det nye byrådet må kartlegge hva som egentlig foregår: Hvor mange lærere har opplevd press fra skolens ledelse om å frita de svakeste barna fra kartleggingsprøver og nasjonale prøver?

Hvor lenge har de ansvarlige i Utdanningsetaten i Oslo visst at deres egne tall indikerer juks? I hvilken grad pålegges lærere å gjennomføre øveprøver i forkant av de obligatoriske testene? Hvor vanlig er det at de andre fagene som musikk, samfunnsfag, kunst og håndverk som blir borte fra undervisningen i perioder det er øves til disse prøvene? I hvilken grad opplever lærere at de har lojalitetskrav og munnkurv og at de ikke kan uttale seg om kritikkverdige forhold?

Kravet om å levere gode testresultater i Oslo-skolen står i veien for å hjelpe de mest sårbare barna. Slik kan vi ikke ha det.

Katinka Brodin, Torill Eide, Maren Gjerdåker, Torill Goksøyr, Gunhild Nohre-Wallden, Per Asbjørn Risnes og Arne Sjaastad på vegne av Foreldreopprør i Osloskolen

(Klassekampen 8. oktober 2015)