Barn og Unge

Osloskolen: Resultatjaget gjør skolen blind for oppdraget

Osloskolen: Resultatjaget gjør skolen blind for oppdraget

Jaget etter resultater på nasjonale prøver har gjort Osloskolen blind for hva skolens oppdrag er.

"Skolesjefen i Oslo har hatt et kontroll- og belønningssystem med nærmere 300 styringsmål. Det kan ha kostet de svakeste elevene dyrt. Dagens avsløring dokumenterer en oppsiktsvekkende detaljstyring av rektorer og skoler i Oslo. Alt som kan måles er blitt målt. Alt som ikke nødvendigvis bør måles er blitt målt,» oppsummerte VG i går.

De viser blant annet til at resultater på prøver som egentlig skal kartlegge hvilke seksåringer som trenger ekstra hjelp, er brukt til å måle skolers kvalitet og rektorers innsats.

«Jaget etter resultater på nasjonale prøver har gjort Osloskolen blind for hva skolens oppdrag er. At dette går utover barna er det ingen tvil om,» sier Simon Malkenes, lektor i Osloskolen. Det er bra når den nye byråden uttaler: « – Man skal bruke prøver til det formålet som er ment. Men kartleggingsprøver skal man ikke øve spesifikt til. Det bryter med formålet med prøven. Hvis noen gjør det, så er det feil. Å arrangere generalprøver før kartleggingsprøven innebærer at man bryter formålet med disse prøvene," sier byråden.

Det nye byrådet har sannelig en jobb å gjøre i å rydde opp test- og prøveregimet i Osloskolen.

Legg til kommentar