Barn og Unge

Systemsvikt i Osloskolen

Systemsvikt i Osloskolen

Systemet har i seg en mulighet for manipulering, og har etter alt å dømme blitt manipulert.

Klok lederartikkel i Dagbladet i går, hvor de blant annet skriver: "Gjennom høstens store debatt om Oslo-skolen har det kommet stadig flere vitnesbyrd og eksempler på at elevene i skolen blir satt til å øve på kartleggingsprøvene som skal avdekke hvor mange av dem som strever med grunnleggende ferdigheter. Blant annet stiger antallet elever under den såkalt kritiske grensen betraktelig hver gang det brukes nye prøver, noe som skjer hvert femte år. Gjennom en undersøkelse på 45 Oslo-skoler sier 71 % at elevene har øvd med gamle prøver forut for målingen, stikk i strid med instruksen.

Dette fører til at prøvene virker mot sin hensikt: Skolene har som mål ikke å ha elever i bekymringsgruppen, samtidig som det er nettopp de elevene prøvene er utformet for å identifisere.

Skolene ønsker altså ikke å ha nettopp elevene de skal spore opp. Hvor mange elever de har under den kritiske grensen er også, som VG har dokumentert, blant det skolene blir målt på. Her ligger systemsvikten: At resultater som skal si noe om hvem som trenger ekstra støtte, blir brukt som indikasjon på hvor god skolen selv er, og at skolene dermed har noe å tjene på ikke å oppdage disse elevene. De som taper på denne praksisen, er naturligvis de svakeste elevene, de som ikke blir fanget opp fordi de har blitt for godt forberedt på oppgavene de vil få."

Vi er nå i en situasjon hvor rektorer, lærere og foreldre i Osloskolen er i en stillingskrig. De slår hverandre i hodet med kronikker og debattinnlegg i pressen om hva som er den reelle virkelighet i Osloskolen hva gjelder målstyring, prøver og testing.

Bystyret kan ikke leve med en slik situasjon. Som overordnet, og ansvarlig, organ må bystyret avklare fakta, og rydde. Dette kan starte ved at bystyrets kultur- og utdanningskomite arrangerer en høring, som grunnlag for å identifisere hvilke tiltak som bør settes inn.

Kommentarer   

0 #1 Ruth Helene Dahl 29-11-2015 08:15
Dette har jeg ventet lenge på. Her er det flere kommuner som bør rydde opp.
0 #2 Siri Otterbeck 29-11-2015 08:16
Hva med å snakke med folk? Lag en "ekspertgruppe" , slik Røe Isaksen gjorde, men den må utelukkende bestå av folk som pr i dag jobber i skolen. Og husk: Osloskolen er ikke lik overalt over byen.
+1 #3 Øystein Imsen 29-11-2015 10:35
God ide. Hvis en slik høring skal avholdes, må den være åpen, og Søgnen må ikke få styre prosessen
0 #4 Simon Malkenes 29-11-2015 10:37
Bra. En felles situsjonsbeskri velse er viktig.
+1 #5 Ellen E Møller 29-11-2015 11:09
dette er komplekst og må handle om mer enn tester, jeg tror det er mer behov for samhandling enn kartlegging. hvordan utvikle systemer hvor lærere er reelt delaktige i utvikling av Osloskolen.
0 #6 Inger Barth 29-11-2015 13:02
Jeg spør HVORDAN kunne dette utvikle seg? Det er da mange nok oppegående lærere som kunne ha gått i mot dette før det gikk så langt som det som er avdekket nå. Den eneste lærer jeg har lest om, som sa i mot rektor, var en lærer i Vestfold? Han sa til avisen at han nektet å utsette elevene sine for dette, selv om det skulle koste ham stillingen. Nå ser det ut som om det løsner.
0 #7 Bård Langseth 29-11-2015 13:52
Rektorene ved mange skoler foretar seg dirty triks. De vil at deres elever skal være best. De utfordres på egen kreativitet og er villige til å gå langt utover det etisk ansvarlige. Noen rektorer dikterer sine ansatte til at ingen elever skal få stryk-karakter. De lærerne som protesterer blir mobbet ut. Sett fokus på rektorene og start oppryddingen der. Da blir skolemiljøet merkbart bedre for lærerne og elevene. Dette vet jeg fordi jeg har snakket med mange lærere både i ungd.skole og videregående skole. Mange lærere blir syke av sitt dårlige arbeidsmiljø , takket være sin sjef.
0 #8 Ellen Marie Gulbrandsen 29-11-2015 17:45
Vil tippe at lærerne er så overarbeidet at de bare prøver å holde hodet over vannet. De er vel ellers redde for å miste jobben. Det er et strengt regime når det gjelder hvem som har lov til å uttale seg offentlig - i alle fall i Osloskolen. Ikke bra! Slett ikke bra!

Legg til kommentar