Barn og Unge

Nyttig OECD-rapport om norsk barnehagepolitikk

Nyttig OECD-rapport om norsk barnehagepolitikk

I sommer kom OECD med en rapport med gjennomgang av norsk barnehagepolitikk. Den første rapporten kom i 1999. Siden da er det to hovedtrekk å spore. For det første har barnehagepolitikken forflyttet seg fra å være arbeidsmarkedspolitikk til å bli utdanningspolitikk. For det andre ser OECD at barnehagetilbudet er tilgjengelig for langt flere, samtidig som det er en vedvarende mangel på kvalifisert personale.

Utdanningsforbundet presenterer OECDs funn på fem områder 1) styring og finansiering, 2) tilgjengelighet, 3) barnehagens personale, 4) standarder og regelverk, og 5) tilsyn.

OECDs Policy Review om norsk barnehagepolitikk anno 2015 tegner et bilde av en sektor som har vært i rivende utvikling siden OECD kom med en tilsvarende rapport i 1999, ikke minst når det gjelder utbyggingen av nye barnehageplasser. Dette betyr at barnehageforliket fra 2003 bidro til å styrke tilgjengeligheten betraktelig, selv om OECD fortsatt påpeker noen muligheter for forbedring. På den andre siden er det et sterkt signal at OECD påpeker en vedvarende mangel på kvalifisert personale i norske barnehager. På dette området er tilstanden relativt lik situasjonen i 1999.

Utdanningsforbundet mener rapporten gir et signal om at de politiske partiene igjen må gå sammen om et forlik for å styrke den norske barnehagesektoren. Denne gangen med tanke på kvalitet. Et slikt forlik bør omhandle strukturelle forhold som styrkede reguleringer for grunnbemanning og andel barnehagelærere, i tråd med Øie-utvalgets3 anbefalinger:

• Pedagognormen må utvides slik at minimumskravet blir én barnehagelærer per 12 barn over tre år, og én barnehagelærer per seks barn under tre år.

• Bemanningsnormen må lovreguleres slik at minimumskravet blir én ansatt per tre barn under tre år, og én ansatt per seks barn over tre år.

• Kravet om én styrer med barnehagelærerutdanning i hver barnehage må tydeliggjøres og håndheves.Utdanningsforbundet mener videre det er behov for at tilsynsmyndigheten flyttes fra kommunen til fylkesmannen4,og at det kommer på plass et nytt finansieringssystem basert på tydelige kvalitetskrav.

Kloke innspill fra Utdanningsforbundet.

Kommentarer   

+1 #1 Nina Bergitte Bentzen 18-12-2015 07:08
Tusen takk,for at du deler info! Enda mangler et viktig punkt: Barns rett på og rammer for et uteområde i grønne omgivelser? Barn som går i bhg og SFO tilbringer ca.70% av sitt våkne liv i institusjoner!

Legg til kommentar