Barn og Unge

Vi har sviktet de minste barna

Vi har sviktet de minste barna

Inga Marte Thorkildsen er fornøyd med å bli omtalt som barnebyråd i Aftenposten:

"Aftenposten kjører igjen store og viktige saker om vold mot barn. Honnør til dem! I Oslo har vi starta det vi kaller "barnehjernevernet". Stikkord: hjemmebesøksordninger, styrking av helsestasjonene, barnevernet ut dit barna faktisk er, bedre systemer for å fange opp barn i risiko, og bygging av mot og samarbeid. Vi skal tørre å tro, våge å se og spørre, og sette ord på vonde magefølelser. De skal ikke bli værende hos enkeltpersoner, men deles! Og: barn og unge skal selv brukes aktivt som rådgivere for et best mulig hjelpesystem.Vi vet nok nå om hvor viktige de første leveåra er for hvordan det går med oss videre i livet. Da må det vises i hvordan vi prioriterer.

Jeg vil ha engasjerte fagfolk, og ikke minst ledere, på alle nivåer! Det er utrolig inspirerende å se hvor godt dette tas imot, enten jeg møter NAV-ansatte, fastlegene, helsesøstrene, jordmødrene eller barnevernet. Og selvsagt skal vi ha med barnehagene og skolene og mange andre også. Gradvis og målretta skal vi skape forandring sammen.

God helg!"

Kommentarer   

0 #1 Anne Lise Rasmussen 30-01-2016 15:18
Varm takk Inga Marte for at du ikke gir opp. Du er til å stole på. Så alt for mange vil ikke se.
0 #2 Tone Bergli Joner 30-01-2016 16:18
Å minske mobbing er det viktigste nå. 50000 barn blir litt eller kraftig skadet av dette hvert år. Dyrt for samfunnet med alle som får psykiske problemer av dette. Klokt hvis Thorkildsen gjør noe konkret her: F.eks. På hver skole og hver barnehage: Etablér et kurstilbud for voksne. Med undervisning i EQ etter modell av Langhus skole. Kontakt tidl ass srektor Vibeke Noer.
På 10-20 skoler bør det kunne settes i gang en forsøksordning. Opprette en gruppe voksne (sosionom, tidl lærer, psykolog eller andre m relevant yrkesbakgrunn) som får EQ- spisskompetanse.
I hver klasse bør det opprettes en gruppe som får høy status pga "audition". 5-6 gutter og jenter (ressurs)sterke , populære som også får EQ-undervisning . De skal følge med på mobbing (utestengning- systemat erting- vold osv) og rapportere til voksengruppen v skolen. Barna er de som følger best med og har oversikten ndg mobbing. Samarbeid med organisasjonen "Stopp Mobbingen" Hva er e-adressen til Inga Marte Torkildsen?
0 #3 Ivar J 30-01-2016 16:53
Tone: alt av epostadresser til Norges folkevalgte finner du her
folkevalgtbasen.ivarjohansen.n o/
+1 #4 Bjørn Bjøro 31-01-2016 08:13
Jeg jobbet nærmere 10 år i den tunge delen av barnevernet,og har følgende kommentar:

Når en sak er kommet til den tunge delen, har mye ofte gått galt. Den tunge delen er svært kostbar, nødvendig, men endringseffekte n er dessverre svært begrenset, sett i forhold til ressursbruken.

Derimot: Å starte med godt gammeldags arbeid allerede under svangerskap er svært viktig, og ikke stigmatiserende . Da kan allmenne bedringer oppnås, også i saker som aldri vil bli barnevern.

Det er et stort poeng å unngå at saker utvikler seg til å kunne bli barnevernsaker. Og skulle saker likevel bli det, er det viktig at det blir maksimalt med hjelp og veiledning.

Det er meget viktig med blant andre helsesøstre som har god tid, og som sier fra direkte til foreldrene om hva de ser, og hvilke endringer som skal til. På en måte som også kan bygge tillit og få til endringer. Dessuten må det inn mer av kulturbrobyggere.

I en slik sammenheng er det viktig å ikke bare ta tak i individuelle forhold ad. foreldrene, men også se og ta tak i skadepåførere som utlendingsmyndi gheter, mobbere og skolesystem som ikke gjør nok.

Feigheten overfor offentlige myndigheter som skadepåførere må bort. Jeg har i studier av enkeltsaker sett offentlige myndigheter som skadepåførere for flere millioner kroner av skattebetalerne s penger og store personlige lidelser i hver sak, men hvor skadepåførerne slipper unna i hver sak, mens barnevern og dets innkjøpte psykologer i steder anklager mødre for ikke å stå i mot. Da tas barna fra dem i stedet.
0 #5 Gro Balas 31-01-2016 13:30
Vi skal heie på Inga Marte alle sammen. På tide at en som henne tok grep om dette feltet!
0 #6 Willy René Larsen 31-01-2016 13:31
Samfunnets barn kan vel nærmest døpes om til samfunnets stebarn. Ifølge media så eskalerer grov mobbing, både fysisk, psykisk og i vår tid faktisk teknologisk. Og man opplever dessverre at de nære, skolen, naboene og barnevernet svikter når det gjelder overgrep, mobbing og mishandling. Man lukker øynene og tør ikke ta affære.
Ref. Christoffer-saken.
Nå er det på tide at det tas et løft for barna, det er de som skal bygge fremtiden.
0 #7 Karen Høie 01-02-2016 19:33
Å tale barnas sak er det viktigste vi kan gjøre. At en framtredende politiker setter søkelys på området, betyr forhåpentlig en satsing. Og vi skal ikke bare arbeide med de tygste sakene, men skape miljøer som kan forebygge f.eks tomhetsfølelse og mobbing. Fram for løkker hvor barna kan leke, for lekeplasser og ordentlig mat i barnehage og skole. Disse tingene kan vi iallfall gjennomføre, de klarer det iallfall i Sverige. Sats på kunstfagene i barnehage og skole, kunstens meningsfulle innhold gir livsmot og håp.

Legg til kommentar