Barn og Unge

Vi har sviktet de minste barna

Vi har sviktet de minste barna

Inga Marte Thorkildsen er fornøyd med å bli omtalt som barnebyråd i Aftenposten:

"Aftenposten kjører igjen store og viktige saker om vold mot barn. Honnør til dem! I Oslo har vi starta det vi kaller "barnehjernevernet". Stikkord: hjemmebesøksordninger, styrking av helsestasjonene, barnevernet ut dit barna faktisk er, bedre systemer for å fange opp barn i risiko, og bygging av mot og samarbeid. Vi skal tørre å tro, våge å se og spørre, og sette ord på vonde magefølelser. De skal ikke bli værende hos enkeltpersoner, men deles! Og: barn og unge skal selv brukes aktivt som rådgivere for et best mulig hjelpesystem.Vi vet nok nå om hvor viktige de første leveåra er for hvordan det går med oss videre i livet. Da må det vises i hvordan vi prioriterer.

Jeg vil ha engasjerte fagfolk, og ikke minst ledere, på alle nivåer! Det er utrolig inspirerende å se hvor godt dette tas imot, enten jeg møter NAV-ansatte, fastlegene, helsesøstrene, jordmødrene eller barnevernet. Og selvsagt skal vi ha med barnehagene og skolene og mange andre også. Gradvis og målretta skal vi skape forandring sammen.

God helg!"