Barn og Unge

Hovseter skole: Elevene får regningen for gym-timen

Hovseter skole: Elevene får regningen for gym-timen

Skal elevene på Hovseter selv betale for volleyball-undervisning?

Jeg har fått følgende henvendelse:

"Min datter går i 9. klasse på Hovseter skole. De har gym i  gymsalen, - som eies av Oslo kommune. Hver mandag har hun tilbud om "ekstratime" med volley-balltrening rett etter skoleslutt. Volleyball er skolens satsingsområde for 9. og 10. klasse. Barn som er flinke i Volleyball får bedre gym-karakterer.

Det er skolen som organiserer "ekstratimen". Det er gymlærer som trener barna, - i sin egen arbeidstid.

Så kommer spørsmålet:  Barna må BETALE for å delta i volleyballtreningen. Begrunnelsen er at skolen må leie gymsalen av Oslo kommune, - i arbeidstiden.  Barna må betale 150 kr kontant direkte til gymlærer.  Tilbudet er veldig populært.

Magefølelsen min sier at dette er riv ruskende galt. Fysisk aktivitet er et satsingsområde, og høyst nødvendig.  Vi har gratis skole i Norge (på papiret) og arrangementer i skolens regi skal være gratis.  Men jeg reagerer på det prinsipielle her.  Skal en kommunal skole betale leie til kommunen for bruk av en kommunal gymsal? Og HVIS det er riktig, - hva en kommunal skole virkelig anledning til å sende regningen videre til skolebarna? "

Jeg har sendt fram disse spørsmålene som byrådet skal besvare overfor bystyret:

Spm 1

Alle barn har rett og plikt til gratis offentlig grunnskoleopplæring, jf. oppll. § 2-1 og § 2-15.Er overnevnte i tråd med dette prinsippet?

Spm 2

Skal kommunens internorganisering av bestiller-/utførerorganisering ha som konsekvens at elevene påføres kostnader de ellers ikke ville fått?

Spm 3

Er det naturlig at betaling for kommunale tjenester skjer gjennom kontantbetaling til en ansatt, og ikke ved faktura og bank?

Kommentarer   

0 #11 Arne Olav Walbye 03-02-2016 07:50
Hva hadde vi sagt om elevene fikk tilbud om å sitte en time etter undervisning og arbeide frivillig med matematikk sammen med sin faglærer, og at emnene de arbeidet lå tett opp mot skolens satsningsområde (terminprøve - nasjonal prøve osv). Og at det kostet 100 kr for en slik time i uken til å dekke "klasseromsleie "???
0 #12 Rafael Cobo 03-02-2016 10:07
At skolen har en satsingsområdet skal legitimere betalt ekstraundervisn ing, er etter min mening fullstendig galt. Hvis en skole har matematikk som satsingsområdet , skal man da ha betalt ekstraundervisn ing for elever som vil ha gode karakterer?
0 #13 Tore G. Bareksten 03-02-2016 12:29
Osloskolene har i flere år vært presset til å skaffe seg leieinntekter. Det konservative synet er at skolebygget skal være en bedrift som generer overskudd og maksimerer profitt. Dette har så vidt jeg har forstått ført til nedleggelse av flere skolemusikkkorp s. Personlig har jeg alltid følt en sterk motvilje mot korpsmusikk, jeg aksepterer likevel at mange ungdommer synes dette er berikende. Problemet er at musikkkorpsene forrige gang det var AP ledet byråd i Oslo fikk lov til å oppbevare instrumenter og uniformer gratis i skolens kjeller og fikk bruke skolens lokaler til trening gratis på kveldstid. Da det Høyreleda byrådet forlangte husleie, var det mange foreldre som ikke orket enda flere loppemarkeder og vaffelstekinger for å få budsjettet til å gå opp. Spesielt ikke da de nye reglene krevde momsinnbetaling og profesjonelt regnskap for vaffelsalg under musikk- og idrettstevner. Flere Osloskoler er derfor nødt til å leie inn svenske musikkkorps 17 mai. Dette kan kansklje virke ekstremt radikalt for mange, men jeg mener at offentlige skolebygg ikke skal tjene penger på utleie til foreninger som fungerer integrerende og styrker det sosiale fellesskapet i nærmljøet. Skolen bør i stedet for å kreve penger av lokale idrettsforening og musikkkorps eller støtte slike aktiviteter.
0 #14 Kjersti 03-02-2016 15:57
Regler vedr utlån av skolen til aktiviteter for unge under 25 år - be om å få se disse. Det skal være gratis. Skolene rapporterer på slikt utlån og får refusjon til dekning av eventuelle utgifter, så som tilsynsvakt som skolen skal stille med. Betaling må være til læreren i dette tilfelle tenker jeg, lokaler kan og skal det ikke være. Dette er lureri mener jeg.
0 #15 Kjersti 03-02-2016 16:07
Skolene er kommunale bygg og forskrift og vedtekter for utlån/vedtekter foreligger. Disse fremmer arenaer for sosial deltakelse på ett lavkost nivå mht lokaler. Skolene eier ikke bygningene, de leier selv av undervisningsby gg. Best mulig utnyttelse av lokalene - både på dag og kveld. At mange skoler vanskeliggjør bruken for disse formål er veldig veldig trist.
0 #16 Bjørn Revil 03-02-2016 16:09
Kommunen leier altså sin egen gymsal av seg selv og sender regningen til elevene ?!
-1 #17 Lars Vermundsberget 03-02-2016 16:10
Kanskje man skulle ha gjort dette langt mer i skolen? Mange ser (ut fra gjerning) ut til å være av den oppfatning at det som ikke koster noe, heller ikke er verdt noe.
0 #18 Marit Falkensten 04-02-2016 06:35
Dette høres helt tøvete ut. Flere her som blander sammen rollene sine. Umiddelbart tenkte jeg: denne læreren gjør en jobb, uklart for hvem, og har også ansvar for å samle inn til "husleia".Hvem er arbeidsgiver her? Hvorfor settes faglærer til å være kasserer? Er det skriftliggjort at elever som deltar på denne "timen" skal få bedre karakter i faget? Haha-hva med de som allerede har 6 i faget?

Legg til kommentar