Barn og Unge

Hovseter skole: Elevene får regningen for gym-timen

Hovseter skole: Elevene får regningen for gym-timen

Skal elevene på Hovseter selv betale for volleyball-undervisning?

Jeg har fått følgende henvendelse:

"Min datter går i 9. klasse på Hovseter skole. De har gym i  gymsalen, - som eies av Oslo kommune. Hver mandag har hun tilbud om "ekstratime" med volley-balltrening rett etter skoleslutt. Volleyball er skolens satsingsområde for 9. og 10. klasse. Barn som er flinke i Volleyball får bedre gym-karakterer.

Det er skolen som organiserer "ekstratimen". Det er gymlærer som trener barna, - i sin egen arbeidstid.

Så kommer spørsmålet:  Barna må BETALE for å delta i volleyballtreningen. Begrunnelsen er at skolen må leie gymsalen av Oslo kommune, - i arbeidstiden.  Barna må betale 150 kr kontant direkte til gymlærer.  Tilbudet er veldig populært.

Magefølelsen min sier at dette er riv ruskende galt. Fysisk aktivitet er et satsingsområde, og høyst nødvendig.  Vi har gratis skole i Norge (på papiret) og arrangementer i skolens regi skal være gratis.  Men jeg reagerer på det prinsipielle her.  Skal en kommunal skole betale leie til kommunen for bruk av en kommunal gymsal? Og HVIS det er riktig, - hva en kommunal skole virkelig anledning til å sende regningen videre til skolebarna? "

Jeg har sendt fram disse spørsmålene som byrådet skal besvare overfor bystyret:

Spm 1

Alle barn har rett og plikt til gratis offentlig grunnskoleopplæring, jf. oppll. § 2-1 og § 2-15.Er overnevnte i tråd med dette prinsippet?

Spm 2

Skal kommunens internorganisering av bestiller-/utførerorganisering ha som konsekvens at elevene påføres kostnader de ellers ikke ville fått?

Spm 3

Er det naturlig at betaling for kommunale tjenester skjer gjennom kontantbetaling til en ansatt, og ikke ved faktura og bank?