Barn og Unge

57 barn forsvunnet i Trondheim. Hvordan er situasjonen i Oslo?

57 barn forsvunnet i Trondheim. Hvordan er situasjonen i Oslo?

Fra 2007 frem til i dag er det forsvunnet 57 barn, de fleste bortført, i Trondheim. 24 av barna er ikke kommet til rette igjen. Barna ble bortført mens barnevernet forberedte tiltak i familien eller omsorgsovertagelse. Dette går fram av en kartlegging Trondheim kommune har foretatt etter utfordring fra Adresseavisa.

Noen av barna forsvant etter vedtak i fylkesnemnda om å plassere dem akutt i et annet hjem – og noen få var allerede under kommunens omsorg da bortføringen skjedde. Noen få av sakene handler om ungdom som har blitt bortført eller selv rømt fra institusjon hvor de var plassert.  I flere av sakene er det mistanke om fysisk mishandling, underernæring og annen alvorlig omsorgssvikt. 90 prosent av barna har ikke-norsk bakgrunn. Det antas at det er foreldrene som har bortført barna og tatt dem med til foreldrenes hjemland. Adresseavisen ba i slutten av oktober i fjor Trondheim kommune om en oversikt over barn som har forsvunnet. Bakgrunnen for forespørselen var et avvik i kommunens avvikssystem der en gutt plutselig var sporløst borte. Kommunerevisjonen i Trondheim har bestemt seg for å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av hele barne- og familietjeneste-området. Da de kom over noen konkrete bortføringssaker, gikk alarmen, og de har bestemt på kort tid å gjennomføre en revisjon av dette feltet alene. Revisjonens gjennomgang er ventet å være ferdig til i mars/april.

En alvorlig situasjon, som vi selvsagt må ha oversikt over også i Oslo.

Jeg har derfor sendt fram følgende spørsmål som byrådet skriftlig skal besvare overfor bystyret:

Har Oslo kommune en oversikt over tilsvarende situasjon/saker på samme nivå som Adresseavisa har beskrevet?

Foranlediger dette noen tiltak fra byrådets side?

Legg til kommentar