Barn og Unge

Simon Malkenes: En modig systemkritiker

Simon Malkenes: En modig systemkritiker

Simon Malkenes håper nye politiske koster kan føre til mindre målstyrt byråkrati i Osloskolen og mer tiltro til lærernes selvstendige vurderinger. − Signalene lover iallfall godt. Tillitsreformen blir sentral sammen med lovnaden om å fjerne byråkrati og dokumentasjonskrav, sier Simon Malkenes til I skolen, tidsskriftet til Skolenes Landsforbund. Han er lektor i Osloskolen og ga ut boka "Bak fasaden i Osloskolen."

Hvis Simon Malkenes får bestemme slutter man å styre Osloskolen etter prøveresultater og endrer organiseringen − stykkprisfinansiering og fritt skolevalg − som skaper store klasser og lager vinner- og taperskole. Dessuten må dokumentasjonskravet som gjør at læreren bruker veldig mye tid på å fylle ut papirer forsvinne.

− Hvis man tar bort dokumentasjonskravet, får lærerne mer tid til å gjør det lærere kan og skal; hjelpe ungene å lære, og til å bli selvstendige, kritiske og kreative mennesker som kan bringe landet videre, sier han i portrettintervjuet.

Kommentarer   

0 #1 Anette Eggan Laskemoen 23-02-2016 12:49
Ser veldig bra ut. Jeg mener at vi må ta et oppgjør med New public management og jobbe for en offisiell skroting av denne ideologien. Splitt og hersk, fryktkultur, bestilling av løsarbeidere "ved behov" og behandling av mennesker som varer, tidkrevende byråkrati -til syvende og sist og åpenbart tuftet på en paranoid forestilling om at vi innerst inne er noen unnasluntrere og tjuvradder. Pisk og trusler kan kanskje bidra til en liten, kortvarig effektivitet som kan tegnes inn i diagrammet og presenteres på en storslått måte blant likesinnede nyliberalister og uengasjerte etterdiltere til stor applaus, men det er en katastrofe for byen og landet. At foregangsland kan fortelle om nedslående resultater, preller av som vann på gåsa her. Jeg tror ikke på stykkevis og delt, hele den markedsliberali stiske kjerneideen må skrotes. Vi må tørre å tro på oss selv og egen dømmekraft og slutte å importere Thatcher/Reagan -ideologier. Vi må kjempe for og videreutvikle Den norske modellen.

Legg til kommentar