Barn og Unge

Oslo: Barn forsvinner

Oslo: Barn forsvinner

Barn forsvinner mens barnevernet forbereder tiltak i familien eller omsorgsovertakelse.

Fra 2007 frem til i dag er det forsvunnet 57 barn, de fleste bortført, i Trondheim. 24 av barna er ikke kommet til rette igjen. Barna ble bortført mens barnevernet forberedte tiltak i familien eller omsorgsovertakelse. Dette går fram av en kartlegging Trondheim kommune har foretatt etter utfordring fra Adresseavisa.

Jeg utfordret byråd Inga Marte Thorkildsen: "Har Oslo kommune en oversikt over tilsvarende situasjon/saker på samme nivå som Adresseavisa beskrev? Foranlediger dette noen tiltak fra byrådets side?"

Og byråd Thorkildsens svar viser at dette var et spørsmål det var all mulig grunn til å stille. I notat til bystyret skriver hun:

"Jeg er kjent med at Trondheim kommune har gjennomført en omfattende kartlegging, som skal følges opp med en gjennomgang foretatt av kommunerevisjonen. Oslo kommune har ikke satt i gang noe tilsvarende. Det foreligger altså ikke en samla oversikt som den Trondheim nå får.

Det er helt uakseptabelt at barn forsvinner, og jeg ønsker å forsikre meg om at barnevernet gjør det de kan når det skjer. Jeg har derfor satt i gang et arbeid for å få oversikt over hvordan kommunen følger opp barn som forsvinner mens de har kontakt med barnevernet, og hvilken bistand barnevernet får av andre instanser når slike tilfeller oppstår. Jeg ber om forståelse for at dette arbeidet kan ta noe tid, slik at jeg må komme tilbake så snart jeg kan med et mer utfyllende svar."

Kommentarer   

0 #1 googi 18-03-2016 10:00
å gjemme barna sine fra kidnappere er ikke "forsvinning".D et norsk barnevernet kidnapper barn fra sine familier og lar barna gjennomgå tortur ved omsorgsovertage lser. Rapporter viser at barn som blir kidnappet av barnevernet gråter hele veien på flyet og så kan de våkne opp midt på natta med anganfall! Det er tortur av barn! Det bør være skikkelig ille før foreldrene mister omsorg for barn- og ikke på grunn av bagateller slik som praksisen er i dag!
+1 #2 Hilde 18-03-2016 10:16
Googi, hvor har du dette fra? At barnevernet torturerer barna og at barna gråter hele veien på flyet? Hvor reiser barnevernet og barna med fly?
-1 #3 Laila 18-03-2016 14:31
Googi: Det er da ikke sagt noe her om hvor ille disse sakene er? Utover det er det ikke kidnapping når bv med loven i hånd går inn for omsorgsovertake lse. Ordet kidnapping i denne sammenheng er et konstruert begrep brukt av foreldre som mener seg urettferdig behandlet. Når bv først tar barn ut av hjem, er det en grunn for det, da har barna ikke hatt det godt.
+1 #4 Bjørn Bjøro 19-03-2016 09:14
Jeg jobbet nesten 10 år i det fylkeskommunale barnevernet, og har etter det hjulpet til i og studert nøye enkelte saker, og har sett på rettssikkerhet og saksbehandling.

Jeg deler ikke de skarpe ordene som er brukt.

Likevel er det slik, etter min oppfatning, at barnevernet tar enkelte barn som ikke skulle vært tatt, og heller ikke samarbeider langsiktig til beste for barna.

Det er korrekt at det er fylkesnemnda som fatter vedtak om omsorgsovertake lse. Men vi ser at der mangler stort sett den reelle rettssikkerhete n, det som er igjen er det den formelle.

Videre er fylkesnemnda i saker ikke interessert i at saken skal være forsvarlig opplyst. Det har jeg sett tilfelle av, og det blir avkledd når advokater tar den skarpe linjen og forlanger ført inn i møteboken hva nemnda hindrer opplyst. Jeg har også i sak oppfordret til slikt krav om å få bevisene for fylkesnemndas handlemåte inn i møteboken. For å få endringer til beste for barn må det dessverre avsløringer til, og slik innføring i møteboken blir del av avsløring.

Når det nesten ikke er reell rettssikkerhet i fylkesnemnda, og barnevernet og nemnda går sammen om å behandle en sak om omsorgsovertake lse og samvær uten å ville få saken forsvarlig opplyst før vedtak fattes, blir tilliten med god grunn svekket, og det kan betviles om vedtak er lovlig fattet. Å få saken opp for tingretten tar betydelig tid. Der er den reelle rettsikkerheten noe bedre, men fortsatt til tider altfor svak.

I en slik situasjon vil en del mennesker dessverre ikke ha tiltro og respekt for systemet, ta sakene i egne hender og flykte fra barnevernet.
0 #5 karin bjørnebo løvli 20-03-2016 18:56
Åjo - de skarpe ordene er helt på sin plass. Det er sikkert ikke kidnapping etter lovens bokstav det barnevernet bedriver, men overgrep skulle være et dekkende ord. Rettssikkerhet og ivaretagelse av menneskerettigh eter er bare ord når bv trår til med stormtroppene sine - i beste fall på syltynt grunnlag. Det er ikke uten grunn at advokater og Brennpunkt har lagt seg på tallet rundt 80 % unødvendige omsorgsovertake lser. De sier de jobber og handler til barnas beste, men bombe - de gjør ikke det.
0 #6 Wiggo Frantzen 21-03-2016 09:02
Det gjøres mye nødvendig og godt arbeid fra BV. Dessverre er også BV (som visse andre etater)i mange tilfeller blitt en "industri" med mange interessenter. Hver enkelt sak bør derfor underlegges uavhengig granskning. Dessverre er ikke FMOA alltid riktig instans.

Legg til kommentar