Barn og Unge

Oslo: Barn forsvinner

Oslo: Barn forsvinner

Barn forsvinner mens barnevernet forbereder tiltak i familien eller omsorgsovertakelse.

Fra 2007 frem til i dag er det forsvunnet 57 barn, de fleste bortført, i Trondheim. 24 av barna er ikke kommet til rette igjen. Barna ble bortført mens barnevernet forberedte tiltak i familien eller omsorgsovertakelse. Dette går fram av en kartlegging Trondheim kommune har foretatt etter utfordring fra Adresseavisa.

Jeg utfordret byråd Inga Marte Thorkildsen: "Har Oslo kommune en oversikt over tilsvarende situasjon/saker på samme nivå som Adresseavisa beskrev? Foranlediger dette noen tiltak fra byrådets side?"

Og byråd Thorkildsens svar viser at dette var et spørsmål det var all mulig grunn til å stille. I notat til bystyret skriver hun:

"Jeg er kjent med at Trondheim kommune har gjennomført en omfattende kartlegging, som skal følges opp med en gjennomgang foretatt av kommunerevisjonen. Oslo kommune har ikke satt i gang noe tilsvarende. Det foreligger altså ikke en samla oversikt som den Trondheim nå får.

Det er helt uakseptabelt at barn forsvinner, og jeg ønsker å forsikre meg om at barnevernet gjør det de kan når det skjer. Jeg har derfor satt i gang et arbeid for å få oversikt over hvordan kommunen følger opp barn som forsvinner mens de har kontakt med barnevernet, og hvilken bistand barnevernet får av andre instanser når slike tilfeller oppstår. Jeg ber om forståelse for at dette arbeidet kan ta noe tid, slik at jeg må komme tilbake så snart jeg kan med et mer utfyllende svar."