Barn og Unge

Oslo trenger et reelt BARNEvern

Oslo trenger et reelt barnevern

Byråd Inga Marte Thorkildsen skriver:"Jeg vet at mange har veldig dårlige erfaringer med barnevernet, jeg har skrevet mye om det, og prøver ikke å underslå det.

Samtidig frykter jeg at endel av dem som har dårlige erfaringer går så langt i kritikken at det kan gjøre det vanskeligere for barn å få hjelp. Hvem vil vel jobbe i barnevernet hvis det framstilles som et mini-diktatur og en overgrepsorganisasjon? Hvem orker å jobbe der hvis du må tåle å bli hengt ut daglig?

Jeg ser også at demonstrasjonene rundt omkring har mange ulike motiver. Det er en salig blanding av fortvilte folk som har opplevd smertefulle møter med barnevernet, og konservative og reaksjonære krefter som er imot alt som smaker av barns rettigheter i egne familier. Eller kvinners, for den saks skyld. Da jeg var barneminister, satt jeg med en østeuropeisk ambassadør som mente at barnevernet kidnapper barn. Han ville ikke akseptere at barn har samme krav på beskyttelse fra vold og rus uavhengig av nasjonalitet, og mente at staten skal ligge unna. Selv er jeg blitt hengt ut i latviske medier som forherliger av incest - av alle ting!

Bare så det er sagt - igjen: Jeg mener barnevernet må gjøre en hel del annerledes, og jobber for at det skal bli et reelt BARNEvern i Oslo. At barn og unge skal være barnevernets viktigste samarbeidspartnere og rådgivere, for at det skal bli tryggere å vokse opp i Norge. Det er fortsatt altfor mange som ikke får hjelp før det er for sent. Mye kan også gjøres hvis høyskoler og universiteter sørger for at alle som skal jobbe med barn får kunnskap nok til å se og hjelpe barn og familier som sliter. At så mange med ansvar for barn ikke lærer noe særlig om dette, er ikke Norge verdig. Det er et brudd på FNs barnekonvensjon, og det gjør at barnevernet kommer inn først når skaden har skjedd og konfliktene blir unødig store."

Kommentarer   

0 #11 Per Morten Jørgensen 18-04-2016 19:35
Bra, barnevernet trenger all den støtte de kan få.
0 #12 Harald Lange 18-04-2016 19:36
IMT frykter at kritikken mot BV fra folk med dårlige erfaringer skal gjøre det vanskelig for barn å få hjelp? ække imponert, dette er bare mer strøsand på et alvorlig samfunnsproblem . Vi trenger et BV som funker og kan ta affære når det er nødvendig, det er ikke BV's hjemmel til å gjøre inngrep som er problemet her, men hvordan BV i mange tilfeller misbruker denne muligheten, til skade for både barna og deres foreldre. akkurat som det finnes uskikkete foreldre finnes det åpenbart mange uskikkete fullmektiger i BV
0 #13 Arve Edvardsen 18-04-2016 19:37
Er faktisk enig med byråden. Så må vi innrømme at kulturforskjell er kan innebære voldsomme protester som vi nå erfarer. Ikke enkelt.
0 #14 Britt Jahre 19-04-2016 04:42
Noen ganger kan det også være viktig med fokus på hva barnevernet gjør og som faktisk virker. Uansett så vil foreldre være glad i sine barn og fortvilet om de mistet omsorg. Derimot er det ikke sikkert at det å være glad i er tilstrekkelig for god nok omsorg.
0 #15 Nina Langfeldt 16-06-2016 12:32
Inga Marte. Du viser total mangel på forståelse for barnevernets samfunnsfunskjo ner. Barnevernet har ikke bare som formål å hjelpe barn, men også å beskytte samfunninteress er som ofte kommer i konflikt med barnas beste. Vi har relativt god prosessull rettssikkerhet, men den reelle rettsikkerheten til barna og familiene,ivare tas sjelden på en tilfredstillend e måte. Derfor oppleves barnevernet av mange som utesettes for det som nettopp et mini-diktaur og terrorregime. Taktikkene som brukes for å frata foreldre omsorgen for barna sine, tåler åpenbart i medias søkelys. Det er taktikker som vi kjænner godt fra autoritære regimer. ivaretas sjelden på en tilfredstillend e måte. Feilkildene er for omfattende til å drøftes her, men ta gjerne kontakt.

Legg til kommentar