Barn og Unge

Høyrebyrådet tappet Osloskolen for 300 millioner

Nå kommer sannheten fram om Osloskolen. For realiteten er at Osloskolen ble tappet for nær 300 millioner kroner de fire siste årene de borgerlige satt med makten.

Høyres satsing i Osloskolen var store, skjulte, budsjettkutt. Dette skjedde ved å spare inn på skolens driftsbudsjett ved å ha flere elever i klassene, si opp lærere, kutte spesialundervisning og innkjøp f.eks. til praktisk-estetiske fag ol.

Dagsavisen skrev i går:

"Dermed er realiteten at Osloskolen ble tappet for nær 300 millioner kroner i løpet av de fire siste årene de borgerlige satt med makten. Av dette utgjør to tredjedeler, eller drøye 204 millioner kroner, rene rammekutt. På toppen kommer 116 millioner kroner i redusert elevtallskompensasjon.

Jevnt fordelt tilsvarer kuttene at 60.000 elever i grunnskolen og 15.000 elever i videregående hver er fratatt 4.000 kroner."

Det gir grunn til å stille spørsmål ved troverdigheten til den påståtte satsingen på skole som Høyre hevder å ha stått for.

Utarming av den offentlige skole er et tiltak vi kjenner fra andre land med skolesystem som Oslos. Utarmingen gir muligheter for framvekst av private skoler, en nyliberal skolepolitikk som fremmer skolemarkedet.

Kommentarer   

0 #1 Øystein Moe 05-09-2016 07:24
Bra dette kommer fram .Det viser at Høyre juger så det holder om skolen .Flere elever o hver klasse ,so opp lærere osv .Rart enkelte elever sliter .Hvordan kan noen sitte å stemme på partier som fører en sånn politikk .Hvis en satser på Flere lærere I h er klasse får en tid til hver enkelt elev I større grad ,men da kommer jo bare Høyre med en eller annen statistikk som viser det motsatte .Ja Ja .De kutter I Ekstraundervisn ing, men viser til undersøkelser om hvor høyt elevene I Norske skoler presterer.De flinke elevene ja .De klager på att de flinke elevene får ikke oppfølging I APS enhetskvote der alle elever skal behandles likt .Osv .Elevene kan knapt Norsk Vi har elendige karakterer I Matte og kan ikke basal fagene .De flinke elevene ble kanskje flinkere med Høyres skolepolitikk fordi w kanskje ble satset på .De svake elevene datt helt ut ,midtsjiktet blekanskje lit bedre ,men haaasaaaasaaaaa aaalo.kan dere virkelig mene att dette er en god skole .Ååååååååå ja de lærer basal fag og ikke om ikke om eid og ramaadan I krl.hva faan skal min datter eller sønn med å lære om det .Kanskje inkludering og handler om å forstå litt av hverandres kulturer for å forstå hverandre bedre .

Legg til kommentar