Barn og Unge

Fastlege om fraværsregler i videregående skole: Her har du vel bomma litt, kunnskapsminister?

Fastlege om fraværsregler i videregående skole: Her har du vel bomma litt, kunnskapsminister?

Fastlege Ida Marie Ringerud er tydelig i sin beskjed til kunnskapsministeren:

«Torbjørn Røe Isaksen, jeg er allmennpraktiserende lege og lurer på om du ikke har bomma litt med reglene for håndhevelsen av fraværsgrensen i videregående skole. Jeg synes det er bra at det stilles krav om oppmøte, av flere årsaker. Det er vanskelig å skulle karaktersette elever som er mye borte. Det er en god måte å forberede elevene på høyere utdanning. Det er viktig læring i forhold til oppmøte også senere i arbeidslivet.

Men når disse ungdommene faktisk er sjuke, ikke så sjuke at de trenger antibiotika eller annen behandling, men såpass at de ikke bør være noe annet sted enn i ro for å komme seg, så må de nå altså få en legeerklæring på dette. Og den må de få samme dagen, ellers får de jo mer fravær. Hva skjer da på mitt legekontor?

Jo, de relativt sett få timene jeg har reservert hver dag for øyeblikkelig hjelp blir tatt av ellers friske ungdommer uten behov for behandling eller tiltak, de må betale meg 200 kr av penger de sannsynligvis ikke har flust av fra før, og de sitter og smitter hele venterommet mitt med luftveisvirus og oppkastsjau. (Det får de jo stadig vekk, siden de insisterer på å dele endel kroppsvæsker i den alderen.) Jeg er ikke på kontoret mitt hver dag heller, på de dagene er det kollegaene mine som må sprenge timelistekapasiteten og etter beste evne forsøke å ignorere en urinblære som sier "det er kanskje lurt av deg å tømme meg nå". Dette altså, for å få en undertegnet papirlapp som bekrefter sykdom som årsak til fravær. Det føles ganske meningsløst,» skriver Ida Marie Ringerud blant annet.

Les hele hennes tekst nedenfor.

 Her er hele teksten:

Torbjørn Røe Isaksen, jeg er allmennpraktiserende lege og lurer på om du ikke har bomma litt med reglene for håndhevelsen av fraværsgrensen i videregående skole. Jeg synes det er bra at det stilles krav om oppmøte, av flere årsaker. Det er vanskelig å skulle karaktersette elever som er mye borte. Det er en god måte å forberede elevene på høyere utdanning. Det er viktig læring i forhold til oppmøte også senere i arbeidslivet. Men når disse ungdommene faktisk er sjuke, ikke så sjuke at de trenger antibiotika eller annen behandling, men såpass at de ikke bør være noe annet sted enn i ro for å komme seg, så må de nå altså få en legeerklæring på dette. Og den må de få samme dagen, ellers får de jo mer fravær.

Hva skjer da på mitt legekontor? Jo, de relativt sett få timene jeg har reservert hver dag for øyeblikkelig hjelp blir tatt av ellers friske ungdommer uten behov for behandling eller tiltak, de må betale meg 200 kr av penger de sannsynligvis ikke har flust av fra før, og de sitter og smitter hele venterommet mitt med luftveisvirus og oppkastsjau. (Det får de jo stadig vekk, siden de insisterer på å dele endel kroppsvæsker i den alderen.) Jeg er ikke på kontoret mitt hver dag heller, på de dagene er det kollegaene mine som må sprenge timelistekapasiteten og etter beste evne forsøke å ignorere en urinblære som sier "det er kanskje lurt av deg å tømme meg nå". Dette altså, for å få en undertegnet papirlapp som bekrefter sykdom som årsak til fravær. Det føles ganske meningsløst.

Jeg har ikke lyst til å ta penger fra de, for jeg synes det er urettferdig Jeg har ikke lyst til å ha de på venterommet mitt, for der sitter det ofte folk som har andre, gjerne alvorlige sykdommer, og som absolutt ikke bør få oppkastsjau eller luftveisvirus. Jeg har ikke lyst til å sette de inn på timene for øyeblikkelig hjelp, for de bør forbeholdes for reell øyeblikkelig hjelp.

Jeg synes du burde snakke litt med Bent Høie og spleise på en kompetent helsearbeider på hver skole som kan gjøre denne jobben, for eksempel helsesøster eller en sykepleier, og gi de myndighet til å skrive slike erklæringer, gjerne over Skype eller en liknende elektronisk løsning. Det tror jeg både er samfunnsøkonomisk og helsebringende.

Alternativet er at de går på skolen likevel, og sitter der og er miserable uten noe læringsutbytte, og smitter alle medelevene sine. Også i skolen finnes en og annen som har en underliggende sykdom som gjør at de absolutt ikke burde smittes av slikt, både blant elever, lærere, kantinepersonalet, rengjøringspersonalet, vedlikeholdspersonalet og hvem ikke fler. Det er jo slett ikke greit, det er jo direkte farlig, og vil føre til mer sykdom generelt i befolkningen.

Hvis mine argumenter og forslag til nå virker teite, har jeg noen til for å få dagens ordning til å fungere:

1. Jeg får lov til å ettergi alle egenandeler slik at jeg blir betalt av staten i stedet for skoleeleven for noe både skoleeleven og jeg er enige om er helt unødvendig å oppsøke lege for.

2. Jeg får dekket utgiftene til henting av barn i barnehagen, slik at jeg rekker med både de "syke" skoleelevene og de syke pasientene som faktisk har behov for øyeblikkelig hjelp.

3. Jeg får støtte til å ha permanent urinkateter og ernæringssonde, slik at jeg både kan tisse OG spise havregrøt til lunch samtidig som jeg har pasienter.

4. Jeg får støtte til å bygge et avskjermet tilbygg til bruk for de patogenbefengte spysnørrvulkanene slik at de slipper å smitte alle.

Takk for meg.

 

 

Kommentarer   

+3 #1 Wenche Thommessen Engh 05-09-2016 05:19
Takk for at noen sier skikkelig fra. Disse fraværsreglene vil bare gi økt byråkrati og ekstra påkjenning på både pasient og helsevesen. Nettopp slike sykdommer som nevnes her, ordner seg selv uten legehjelp, og legens tid kan brukes fornuftigere. Gårsdagens forslag om at syke elever bør gå på skolen likevel, faller på sin egen urimelighet. Hvorfor komme for å smitte ned en hel klasse?
Jeg har ingen tro på at disse fraværsreglene holder skoletrøtte elever på skolen. Resultatet er nok heller at de faller fra tidligere.
+6 #2 Bjørn Olav Lyster 05-09-2016 05:29
Jeg leste i går så mye av denne type kritikk, derfor leste jeg selv om dette på Udir sine sider. Og det er ikke sånn at elevene må til lege fra første fravær. Ordningen kan brukes tilsvarende det som er vanlig i arbeidslivet, med et visst antall egenmeldinger, men så at vi må til lege også for korttidsfravær dersom vi går over taket for egenmeldinger. I arbeidslivet går det på et visst antall dager, for elevene i prosent. Men de kan altså ha inntil ti prosent udokumentert fravær uten at det skjer noe, men har de mer enn det, vil de måtte dokumentere med legeerklæringer etc. At en del foreldre og elever velger å gå til lege pga småting fra starten av skoleåret, for ikke å spise av "kvoten" for udokumentert fravær, det er altså ikke noen nødvendighet. Det blir som at vi som er i jobb, skulle fly til lege med bagateller for ikke å spise av egenmeldingene våre. Og sånn bruker vi da ikke de reglene, men det gjør tydeligvis nå elever og foreldre med de nye fraværsregler i skolen. Det jeg skriver her, er ikke for å støtte kunnskapsminist erens nye ordning, for jeg er ikke overbevist om at den er nødvendig. Men jeg syns det blir feil å beskrive den verre enn den er.
+9 #3 Nell Gaalaas-Hansen 05-09-2016 05:30
Problemet er at fraværet ikke regnes pr. dag, men pr. fag. Fag med få timer og fag som undervises i perioder, kan nå svært raskt opp til 10% fravær hvis en treffer feil dag med sjukefraværet
+1 #4 Ulf Skjæran 05-09-2016 08:28
NØYAKTIG det min egen fastlege også sier, hun må nå jobbe overtid hver bidige(!) dag for å få dette "systemet" som hverken helsepersonell og ikke minst skolene selv tildels ikke forstår bæra av; Med det resultat at praksis varierer fra skole til skole til og med INNAD i samme kommune og skoleetater (inkludert hennes eget sådanne, som inkluderer tre videregående skoler som har hver sitt "system" fordi de ikke har den ringeste aning om hva de skal gjøre da det ikke kommer særlig klart frem og er tolkbart inntil det absurde i reglene)... Blæh. Med 2 barn på 2 forskjellige videregående skoler håper jeg virkelig at de greier å holde seg friske de neste månedene til systemene i alle fall har blitt sånn høvelig samkjørte i om ikke annet for hvert fylke.
+1 #5 Tore Silkebækken 05-09-2016 16:56
At noe må skje for å få bukt med fravær for enkeltelever er helt sikkert, men dette kan umulig være godt nok gjennomtenkt av kunnskapsminist eren og dept. Godt at legene nå sier fra hva de mener, flere burde definitivt gjøre det. Hvis det likevel viser seg at kunnskapsdept. med Røe Isaksen i spissen fortsatt mener dette er gjennomtenkt og helt riktig, da er det VIRKELIG grunn til bekymring...
+5 #6 Unni Fonneland 05-09-2016 19:39
Skulle likt å visst hvor mye 10 % fravær egentlig er!! Hvordan det regnes. Denne debatten får meg til å lure på om ungdom i dag er en gjeng kronisk syke som ikke kan møte på skolen mer enn av og til...
+6 #7 Frøydis Skaug-Andersen 05-09-2016 19:40
Unni Fonneland: Det regnes 10% av et fag, det vil si at er du borte en dobbelttime i et fag som det totalt ikke er så mange timer av, eks gym, får eleven advarsel fra skolen om at 5% grensen er nådd allerede etter første gang du er borte en dobbelt time.

Så det er ikke sånn at elevene har noe særlig slingringsmonn. Har du vært syk mer enn fire timer på et år?
-1 #8 Torild Bjørlykke 05-09-2016 19:46
Jeg tror det går seg til og at man lærer litt av dette.Mener legen er litt tidlig ute med å klage. Kanskje man trenger ikke å gå til legen med litt snør lett hoste uten feber, det går over av seg selv. Det kan hun fortelle. Egenomsorg, kan erfares og læres. I barnehagen er det litt forkjølelse året rundt også på jobb. Har du noe som skal gjøres ferdig, skal det mye til før du er borte. La oss nå erfare og lære, for noen sier også at de nå kommer seg til skolen på dager de ikke gjorde før og ikke behøvde å være borte.
+8 #9 Anette Røhmen 05-09-2016 20:08
Et skoleår er 38 uker. 19 uker på hvert semesteret betyr at hvis du er uheldig og er syk to ganger på samme ukedag og på den dagen har et fag du bare har en dag i uken, er du over 10% og mister vurdering i faget.

Jeg forstår at elevene går til lege fra første fravær. Tenk deg at du er syk en dag du har gym, men ikke går til legen. Gym har du bare en dag i uken i første time. Senere er du uheldig og forsover deg deg den samme ukedagen. Det kan skje den beste, men forsoving kan aldri bli dokumentert fravær.Da er løpet kjørt for det faget. Dette er urimelig strengt!
-2 #10 åshild 07-09-2016 06:00
352 kr ska legen ha for en lege erklering :o de e jo skam dyrt.. for han gjør jo ingenting og bruke ingen utstyr... legane sko skjemmas av å ta så mye, men de e vel staten som styre de og :(

Legg til kommentar