Barn og Unge

Fastlege om fraværsregler i videregående skole: Her har du vel bomma litt, kunnskapsminister?

Fastlege om fraværsregler i videregående skole: Her har du vel bomma litt, kunnskapsminister?

Fastlege Ida Marie Ringerud er tydelig i sin beskjed til kunnskapsministeren:

«Torbjørn Røe Isaksen, jeg er allmennpraktiserende lege og lurer på om du ikke har bomma litt med reglene for håndhevelsen av fraværsgrensen i videregående skole. Jeg synes det er bra at det stilles krav om oppmøte, av flere årsaker. Det er vanskelig å skulle karaktersette elever som er mye borte. Det er en god måte å forberede elevene på høyere utdanning. Det er viktig læring i forhold til oppmøte også senere i arbeidslivet.

Men når disse ungdommene faktisk er sjuke, ikke så sjuke at de trenger antibiotika eller annen behandling, men såpass at de ikke bør være noe annet sted enn i ro for å komme seg, så må de nå altså få en legeerklæring på dette. Og den må de få samme dagen, ellers får de jo mer fravær. Hva skjer da på mitt legekontor?

Jo, de relativt sett få timene jeg har reservert hver dag for øyeblikkelig hjelp blir tatt av ellers friske ungdommer uten behov for behandling eller tiltak, de må betale meg 200 kr av penger de sannsynligvis ikke har flust av fra før, og de sitter og smitter hele venterommet mitt med luftveisvirus og oppkastsjau. (Det får de jo stadig vekk, siden de insisterer på å dele endel kroppsvæsker i den alderen.) Jeg er ikke på kontoret mitt hver dag heller, på de dagene er det kollegaene mine som må sprenge timelistekapasiteten og etter beste evne forsøke å ignorere en urinblære som sier "det er kanskje lurt av deg å tømme meg nå". Dette altså, for å få en undertegnet papirlapp som bekrefter sykdom som årsak til fravær. Det føles ganske meningsløst,» skriver Ida Marie Ringerud blant annet.

Les hele hennes tekst nedenfor.

 Her er hele teksten:

Torbjørn Røe Isaksen, jeg er allmennpraktiserende lege og lurer på om du ikke har bomma litt med reglene for håndhevelsen av fraværsgrensen i videregående skole. Jeg synes det er bra at det stilles krav om oppmøte, av flere årsaker. Det er vanskelig å skulle karaktersette elever som er mye borte. Det er en god måte å forberede elevene på høyere utdanning. Det er viktig læring i forhold til oppmøte også senere i arbeidslivet. Men når disse ungdommene faktisk er sjuke, ikke så sjuke at de trenger antibiotika eller annen behandling, men såpass at de ikke bør være noe annet sted enn i ro for å komme seg, så må de nå altså få en legeerklæring på dette. Og den må de få samme dagen, ellers får de jo mer fravær.

Hva skjer da på mitt legekontor? Jo, de relativt sett få timene jeg har reservert hver dag for øyeblikkelig hjelp blir tatt av ellers friske ungdommer uten behov for behandling eller tiltak, de må betale meg 200 kr av penger de sannsynligvis ikke har flust av fra før, og de sitter og smitter hele venterommet mitt med luftveisvirus og oppkastsjau. (Det får de jo stadig vekk, siden de insisterer på å dele endel kroppsvæsker i den alderen.) Jeg er ikke på kontoret mitt hver dag heller, på de dagene er det kollegaene mine som må sprenge timelistekapasiteten og etter beste evne forsøke å ignorere en urinblære som sier "det er kanskje lurt av deg å tømme meg nå". Dette altså, for å få en undertegnet papirlapp som bekrefter sykdom som årsak til fravær. Det føles ganske meningsløst.

Jeg har ikke lyst til å ta penger fra de, for jeg synes det er urettferdig Jeg har ikke lyst til å ha de på venterommet mitt, for der sitter det ofte folk som har andre, gjerne alvorlige sykdommer, og som absolutt ikke bør få oppkastsjau eller luftveisvirus. Jeg har ikke lyst til å sette de inn på timene for øyeblikkelig hjelp, for de bør forbeholdes for reell øyeblikkelig hjelp.

Jeg synes du burde snakke litt med Bent Høie og spleise på en kompetent helsearbeider på hver skole som kan gjøre denne jobben, for eksempel helsesøster eller en sykepleier, og gi de myndighet til å skrive slike erklæringer, gjerne over Skype eller en liknende elektronisk løsning. Det tror jeg både er samfunnsøkonomisk og helsebringende.

Alternativet er at de går på skolen likevel, og sitter der og er miserable uten noe læringsutbytte, og smitter alle medelevene sine. Også i skolen finnes en og annen som har en underliggende sykdom som gjør at de absolutt ikke burde smittes av slikt, både blant elever, lærere, kantinepersonalet, rengjøringspersonalet, vedlikeholdspersonalet og hvem ikke fler. Det er jo slett ikke greit, det er jo direkte farlig, og vil føre til mer sykdom generelt i befolkningen.

Hvis mine argumenter og forslag til nå virker teite, har jeg noen til for å få dagens ordning til å fungere:

1. Jeg får lov til å ettergi alle egenandeler slik at jeg blir betalt av staten i stedet for skoleeleven for noe både skoleeleven og jeg er enige om er helt unødvendig å oppsøke lege for.

2. Jeg får dekket utgiftene til henting av barn i barnehagen, slik at jeg rekker med både de "syke" skoleelevene og de syke pasientene som faktisk har behov for øyeblikkelig hjelp.

3. Jeg får støtte til å ha permanent urinkateter og ernæringssonde, slik at jeg både kan tisse OG spise havregrøt til lunch samtidig som jeg har pasienter.

4. Jeg får støtte til å bygge et avskjermet tilbygg til bruk for de patogenbefengte spysnørrvulkanene slik at de slipper å smitte alle.

Takk for meg.