Barn og Unge

Trå varsomt i skolen

Trå varsomt i skolen

Barn kan ikke sykemelde seg hvis presset blir for stort.

"I dokumentaren «Fra barn til borger» på NRK, følger vi skolehverdagen gjennom et helt år i en førsteklasse ved Gamlebyen skole. Filmen viser en hverdag preget av disiplin, læringstrykk, måloppnåelse og vurdering.

Dokumentaren har skapt stort engasjement på sosiale medier, og mange er bekymret over det de har sett. Gamlebyen skole skriver på sin Facebook-side at dokumentaren gir et unyansert bilde – og la oss håpe det. Men filmen viser en skolehverdag som dessverre er svært gjenkjennelig for mange foreldre til barn i Oslo-skolen.

«Jeg orker ikke! Jeg orker ikke å lese mer!», gråter den lille skoleflinke seksåringen over leksene i filmen «Fra barn til borger». Jeg håper de ansvarlige lytter. Det ensidige fokuset på grunnleggende ferdigheter og den stadige monitoreringen av barnas utvikling legger et stort prestasjonspress på små skuldre.

Barn kan ikke sykemelde seg hvis presset blir for stort. De har ingen fagforening som roper høyt i pressen. De har ingen mulighet til å velge sin egen arbeidsplass. Barn har skoleplikt.

Vi må trå varsomt – her blir mennesker til."

Klokt av Gunhild Nohre-Wallden, utdannet lærer og mamma til to barn i Oslo-skolen, på NRKs debattsider.

Kommentarer   

0 #1 Trygve Roll-Hansen 09-09-2016 20:17
I USA har undersøkelser vist at en gjør en dårligere jobb dersom en belønnes for en god jobb,for da tenker en så meget på belønningen at en får mindre tid til å gjøre selve oppgaven. Det vil si at belønning i skolen for prestasjoner gir dårligere læring. Kunnskapsløftet har vært et løft av teori bort fra det praktisk til skade for begge deler. spesielt ille har de vært for de med en helhetlig (også praktisk/esteti sk) tilnærming, det vil si de som har de beste forutsetning for å bli gangs samfunnsborgere .

Legg til kommentar