Barn og Unge

Oslo-barnevernet: – Lykkes bedre når vi hører på ungdommene

Oslo-barnevernet: – Lykkes bedre når vi hører på ungdommene

Det skjer spennende ting i Oslo-barnevernet.

Avdelingsdirektør Kjetil Ostling i Barne- og familieetaten i Oslo lar brukerundersøkelser og ungdomspanel påvirke kursen for hvordan han styrer barneverns-avdelingen. Siden han ble avdelingsdirektør i 2011 har Ostling jobbet for å bruke brukermedvirkning til å heve kvaliteten i barnevernsavdelingen. Til tross for at Norge har forpliktet seg til en lang rekke internasjonale konvensjoner, og medvirkning er omtalt i barnevernsloven, er få konkrete tiltak beskrevet.

– Vi ønsker å være offensive, og se om vi kan gjøre mer enn et minimum. Vi har innført en egen strategi for medvirkning, tre årlige brukerundersøkelser. Og vi har innført et barne- og ungdomspanel. Ingenting av dette er lovfestet noe sted, men det er noe vi ønsker å gjennomføre for å gi lovbestemmelsene innhold. Jeg intensiverte arbeidet i 2014 – da var målet en egen strategi for medvirkning, der den større innsatsen var å sikre god kvalitet i tjenestene. Vi har utarbeidet noe vi kaller plattform for strategisk ledelse av kvalitet, sier Ostling til tidsskriftet Fontene.

Dette heier jeg på!