Barn og Unge

Doktorgradsavhandling: Oslos skolesystem gir A- og B-skoler

Doktorgradsavhandling: Oslos skolesystem gir A- og B-skoler

Markedsrettingen i Oslo-skolen forsterker sosiale og etniske forskjeller, ifølge fersk doktorgradsavhandling.

"Noen få elever på ett klassetrinn på en av grunnskolene i Oslo, er etnisk norske. Foreldrene til disse barna kontakter skolens rektor og krever at barna plasseres i samme klasse. De gir beskjed om at elevene blir tatt ut av skolen hvis dette ikke skjer. Den aktuelle skolen ligger i et område med relativt høye boligpriser, der få familier er avhengig av sosialhjelp og andre offentlige støtteordninger. Likevel søker de ressurssterke elevene i området seg til naboskoler med færre minoritetsspråklige elever. Både skolens økonomi og omdømme lider under denne elevflukten.Rektor gjør derfor som foreldrene ber om, selv om det strider mot rektors egen overbevisning – og selv om handlingen er en form for ulovlig segregering. Det er nemlig særlig viktig for skolen å holde på de «hvite» og ressurssterke elevene, siden elevgrunnlaget er av betydning for både ressurssituasjonen og ryktet til skolen.

Situasjonen er hentet fra virkeligheten og beskrives i en doktorgradsavhandling om markedsretting i Oslo-skolen, ført i pennen av Ingvil Bjordal ved Fakultet for lærer- og tolkeutdanning ved NTNU. Som en del av avhandlingen har hun intervjuet 15 skoleledere fra 13 ulike grunnskoler i Oslo, for å se hvordan markedsretting innenfor offentlig utdanning påvirker skoletilbudet og rektorenes handlingsrom.

Siden begynnelsen av 1990-tallet har Oslo kommune, i langt større grad enn andre norske kommuner, introdusert politiske virkemidler som stimulerer til konkurranse mellom skolene. Dette har gjort foreldrene til forbrukere som selv kan gå ut på skolemarkedet og velge hvilken skole deres barn skal gå på. Ifølge Bjordal har dette gitt en utvikling med A- og B-skoler, der etnisk norske og faglig sterke elever konsentreres på noen skoler, samtidig som andre skoler har nesten bare minoritetsspråklige elever.

– Dette strider mot tanken om enhetsskolen som en sosial arena der barn fra alle samfunnslag møtes. Vi har fått et skolesystem som bidrar til å forsterke sosiale og etniske forskjeller. Rektorene er ikke syndebukkene, dette er en systemfeil, sier hun" til Gemini.no. Ingen ny kunnskap, men godt igjen å få dokumentasjon og påminnelse om dette. Kunnskap gir muligheter for handling.

Kommentarer   

+1 #1 Wenche Thommessen Engh 21-01-2017 08:09
Dette lyder som kjent stoff fra langt tilbake i tid også. Regner med at avhandlingen får fram flere nyanser, på godt og vondt. Enkelte områder fraflyttes også av "ressurssterke" innvandrere som ønsker et mer allsidig skoletilbud for barna sine.
Greit å si at rektorene ikke er syndebukker, men de forholder seg altfor tause til det de opplever og har i stor grad bare godtatt skoleledelsens diktat. Eller sluttet uten å oppgi hvorfor. Oslo har i all tid vært en delt by, men nå er delingen enda mer påfallende. Boligprisene er en viktig grunn til at vi får så store sosioøkonomiske forskjeller generelt, og de blir enda mer påvirket av at enkelte bydeler får mindre og mindre andel av "etnisk norske".
0 #2 Gülay Kutal 21-01-2017 08:27
Man hadde ikke trengt noen doktorgradsavha ndling for å skjønne hvordan markedsføring og konkurransetank egang bidrar til segregering i Osloskolen -?det er helt opplagt. Men det er supert at forskningen bidrar til å påvise og synliggjøre det.
0 #3 Cecilie Kirkebø 21-01-2017 08:49
Det vil se bra ut på papiret ,men vil det være til fordel for de elevene som blir tvunget til å bli i en klasse nesten uten mennesker med liknende kultur i eget land .en fremmed kulturell vil i ettertid møte forståelse ,mens en norsk likn kulturell vil måtte ofre venner utenom skoletid og nære forhold på skolen og ikke vil få samme forståelsen på alt fra manglende venner til "kebab dialekt "da mener jeg ikke slang, på en etnisk Norsk virker det bare uintelligent ,mens på en fremed kulturell er det bare sjarmerende .bare for å nevne noe
0 #4 Astrid Rohde 21-01-2017 21:49
Systemfeil, basta!
0 #5 Sakina El 21-01-2017 22:00
At skolen reproduserer og forsterker sosiale forskjeller er ikke nytt. Man trenger ikke en doktoravhandlin g å fortelle oss det. Dette har pågått lenge.

D hjelper ikke å bare trykke på triste fjes. D må handles. Hva gjør rektorer, lærere og foresatte som har skoler med inntil 80% språklige minoriteter? ZIPP. De bare tar imot og uttrykker medfølelse. D er ikke nok. Til tospråklige foresatte: Våkn opp!
0 #6 Arif Haroon Karim 21-01-2017 22:03
Hvorfor setter de etnisk norske og faglig sterke elever i samme bås? Er ikke dette på grensen av rasisme.
Foreldrene har rett til å velge. Dersom de ser at skolen ikke leverer pga høyt antall minoritetsbarn, kan de kreve å bytte klassen eller skolen til barnets beste.
-1 #7 Astrid Sæteren 21-01-2017 22:04
Dette systemet med "fritt skolevalg" skulle aldri vært innført.
0 #8 Siv Ingvild Thirud 21-01-2017 22:08
Det er naturlig at foreldre ville det beste for sine barn. Det er opp til skole ledelsen å skape gode nok lærer forhold ved den enkelte skolen.
0 #9 Nils Johnsen 21-01-2017 22:11
Og det er også hensikten?

Legg til kommentar